• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

„Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej ” - zrealizowany w ramach Osi  priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

W ramach Projektu przeprowadzono prace rewaloryzacyjne na terenie zabytkowego parku w Brąchnówku zespołu pałacowo – parkowego  wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. Rewaloryzacja zakładała odtworzenie XIX-wiecznego założenia ogrodu krajobrazowego w stylu angielskim. W ramach projektu również powstała na terenie parku ścieżki edukacyjnej poprowadzona wśród drzew ustanowionych jako pomniki przyrody.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym: pieszo-jezdnej z kostki granitowej, kruszywa łamanego, montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia, nasadzenia roślin, w tym: wycinka drzew, sadzenie drzew, sadzenie krzewów i bylin, trawniki.

 

 • tablica informacyjna i pamiątkowa1_Rewaloryzacja-01
 • DSC_0602
 • DSC_0608
 • DSC_0622
 • DSC_0624
 • DSC_0642
 • DSC_0812
 • DSC_0825
 • DSC_0830
 • DSC_0833
 • DSC_0840
 • DSC_0849

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka