• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

         Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chełmża do pracy w komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zwiększania inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża. Zgłoszenia udziału w komisji prosimy składać  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w terminie od 16.05.2016 r. do  dnia 30.05.2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie UG Chełmża (pokój nr 18). Skan zgłoszenia w w/w terminie można także przekazywać pocztą elektroniczną na e-maila:info@gminachelmza.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Gminę Chełmża otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

2. Komisję ze złożonych kandydatur powołuje Wójt Gminy Chełmża.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy wyborze członków do komisji.


K.Orłowska
 

  • autor: K.Orłowska, data: 2016-05-13

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka