Urząd Gminy Chełmża

  • Gospodarka odpadami    /   

Okresowe kontrole azbestowych pokryć dachowych

          Każdy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości na której znajduje się  budynek którego dach jest wykonany z płyt zawierających azbest – tzw. eternitu,  zobowiązany jest do wykonywania okresowej kontroli dachu.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004r.  w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71 poz. 649) przeprowadzenie takiej kontroli jest obowiązkowe.
Wyroby azbestowe  znajdujące się w budynku powinny być ocenione  w czasie przeglądu technicznego  zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Jeżeli do tej pory nie wykonano takiej oceny, należy ją wykonać niezwłocznie. Kolejne kontrole przeprowadza się w terminie wynikającym z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Po przeprowadzonej kontroli właściciel obiektu przechowuje tą ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Anna Krupska

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.