• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Okresowe kontrole azbestowych pokryć dachowych

          Każdy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości na której znajduje się  budynek którego dach jest wykonany z płyt zawierających azbest – tzw. eternitu,  zobowiązany jest do wykonywania okresowej kontroli dachu.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004r.  w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71 poz. 649) przeprowadzenie takiej kontroli jest obowiązkowe.
Wyroby azbestowe  znajdujące się w budynku powinny być ocenione  w czasie przeglądu technicznego  zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Jeżeli do tej pory nie wykonano takiej oceny, należy ją wykonać niezwłocznie. Kolejne kontrole przeprowadza się w terminie wynikającym z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Po przeprowadzonej kontroli właściciel obiektu przechowuje tą ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Anna Krupska

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka