• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

ZGK ODBIERZE OD NAS ODPADY

         Informuje się mieszkańców gminy, że w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży została zawarta umowa na realizację zadania dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz utworzenia, utrzymania i obsługi Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Chełmża. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Mieszkańcy Gminy Chełmża w dalszym ciągu mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży.

         PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty  w godzinach od 10 do 14.

Na PSZOK można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych (odpady nie mogą być zmieszane):

1) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

2) papier i tekturę – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

3) szkło – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

4) bioodpady, w tym odpady zielone – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

5) przeterminowane leki i chemikalia – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

6) zużyte baterie i akumulatory – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – bez ponoszenia dodatkowych opłat;

9) zużyte opony - jeden komplet opon (4 szt.) w rozmiarze do 17 cali włącznie, pochodzących z jednego gospodarstwa domowego na rok - bez ponoszenia dodatkowych opłat (opony w większym rozmiarze lub w większej ilości niż 4 szt. będą odbierane za dodatkową opłatą)

10) tekstylia i odzież - bez ponoszenia dodatkowych opłat;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty - bez ponoszenia dodatkowych opłat (pozostałe  będą odbierane za dodatkową opłatą);

       Mieszkańcy oddający odpady na PSZOK muszą mieć przy sobie dowód osobisty celem udokumentowania ilości oddanych odpadów oraz identyfikacji osób jako mieszkańców Gminy Chełmża.

Mając na celu prawidłowe funkcjonowanie systemu segregacji odpadów komunalnych przypomina się że na terenie Gminy Chełmża obowiązuje następująca kolorystyka pojemników / worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe (odbiór 8 razy w roku zgodnie z harmonogramem);

2) ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale (odbiór 8 razy w roku zgodnie z harmonogramem);

3) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (odbiór 12 razy                w roku zgodnie z harmonogramem);

4) BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło(odbiór 8 razy w roku zgodnie z harmonogramem);

       Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Chełmża  jest dostępny na stronie internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl (zakładka gospodarka odpadami).

Wzrost częstotliwości zbiórki odpadów nie spowodował wzrostu wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZGK Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi sprzedaż worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Worki kupić można w siedzibie spółki zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży oraz w trakcie zbiórki odpadów od pracowników obsługujących teren gminy.

ZGK Sp. z o.o. w Chełmy prowadzi sprzedaż oraz dzierżawę pojemników  przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

         W celu zakupu lub wydzierżawienia pojemników należy zgłaszać się do siedziby spółki, znajdującej się przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży (tel. 56 675 22 06)

        Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi uzyskać można ze strony internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl (zakładka gospodarka odpadami) lub u pracowników Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. (56) 675 60 76 wew. 54.

Referat  GKOŚ

 

Pochodzenie grafiki:Google

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny