• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

       Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży ponad 600 tys. zł  zainwestował w budowę  nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK), który przeznaczony jest do obsługi ponad 25 tys. mieszkańców Miasta   Chełmża i Gminy Chełmża. Wczoraj na terenie Zakładu miało miejsce uroczyste otwarcie tego nowoczesnego i w pełni wyposażonego Punktu. Udział w spotkaniu wziął Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z PSZOK-a nieodpłatnie w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Chełmża a ZGK. Umowa  na realizację zadania w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- szkło;
- papier, tektura;
- bioodpady, w tym odpady zielone;
- popioły;
- przeterminowane lekarstwa;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyte opony;
- tekstyliaW

    W/w odpady zalegające w gospodarstwach można dostarczać do ZGK  w godzinach otwarcia Punktu: poniedziałek - piątek w godz 10.00 – 18.00, a w soboty w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-a jest dla mieszkańców Gminy Chełmża nieodpłatne, ponieważ zostało wliczone w stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zachęcamy do korzystania!

K.Orłowska

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny