Gmina Chełmża

  • Mieszkaniec    /   
  • Gospodarka odpadami    /   

       Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży ponad 600 tys. zł  zainwestował w budowę  nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK), który przeznaczony jest do obsługi ponad 25 tys. mieszkańców Miasta   Chełmża i Gminy Chełmża. Wczoraj na terenie Zakładu miało miejsce uroczyste otwarcie tego nowoczesnego i w pełni wyposażonego Punktu. Udział w spotkaniu wziął Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z PSZOK-a nieodpłatnie w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Chełmża a ZGK. Umowa  na realizację zadania w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- szkło;
- papier, tektura;
- bioodpady, w tym odpady zielone;
- popioły;
- przeterminowane lekarstwa;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyte opony;
- tekstyliaW

    W/w odpady zalegające w gospodarstwach można dostarczać do ZGK  w godzinach otwarcia Punktu: poniedziałek - piątek w godz 10.00 – 18.00, a w soboty w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-a jest dla mieszkańców Gminy Chełmża nieodpłatne, ponieważ zostało wliczone w stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zachęcamy do korzystania!

K.Orłowska

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.