Urząd Gminy Chełmża

  • Gospodarka odpadami    /   

Gdzie i kiedy płacimy za odpady komunalne

     Dla ułatwienia mieszkańcom Gminy Chełmża wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy Chełmża na  Sesji w dniu 29 maja  2013 ustaliła, że:
1) inkasentami poboru opłat będą sołtysi na terenie swojego sołectwa (w obrębie sołectwa),
2) opłatę będzie można uiszczać  u inkasentów pobierających opłatę za wodę – pracowników Spółki Wodkan,
3) w siedzibie Spółki Wodkan w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11 regulując  opłatę za zużytą wodę jednocześnie  można będzie dokonać opłaty za odpady komunalne,
4) będzie możliwość wniesienia opłaty u pracownika firmy odbierającej odpady  w dniu  ich odbioru,
5) kasa Urzędu Gminy w Chełmży przy  ul. Wodnej  2  będzie przyjmowała wpłaty od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00  do 14.30 ,
6) ponadto nie wychodząc z domu można  uiścić opłatę  drogą internetową na konto bankowe (o numerze powiadomimy w najbliższym czasie),
Ważne!
       Rada Gminy  ustaliła, że za odpady za miesiąc lipiec płacimy do końca lipca, za miesiąc sierpień do końca sierpnia, itd.
 

Referat Finansowy
 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.