• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KOMUNIKAT dotyczący gospodarki odpadami od 1 lipca br.

          Przypominamy, że w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na segregowane odpady komunalne poprzez ich zakup lub dzierżawę. Pojemniki do zbiórki odpadów muszą być dostosowane do systemu wywozu odpadów tj. do ich mechanicznego opróżniania. Pojemniki lub worki do zbiórki odpadów segregowanych muszą odpowiadać  kolorystyce i oznakowaniu wynikającym z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża. Regulamin dostępny jest na stronie www.gminachelmza.pl, zakładka gospodarka odpadami.
        Harmonogram wywozu zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych, oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który będzie obowiązywał od 01 lipca 2013 r. zostanie podany  w czerwcowym wydaniu Kurendy oraz na stronie internetowej Gminy Chełmża.
 

Ref GKiOŚ

 

        

 

 

 

 

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Pink Floyd - Dark Side of the Moon

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka