• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Przetarg na odpady komunalne w gminie

      

Z wyznaczonym na dzień 08.05. br  terminem składania ofert w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża zostały złożone dwie oferty przez dwóch wykonawców. Oferty w przetargu złożyły firmy:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe GENTOR Mirosław Tchorzewski z Torunia, który zaoferował cenę brutto w kwocie 1.037.629,44zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży, który zaoferował cenę brutto kwocie 874.500,12zł

      Komisja przetargowa obecnie jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert w celu ustalenia ważności ofert. Po tak przeprowadzonej weryfikacji  będzie można wybrać najkorzystniejszą ważną ofertę. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, która zakłada realizację usługi w okresie od 01 lipca br do końca 2014 roku.

A. Feeser-Bering

 

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny