Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż od 01 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego (500+),
  • świadczenia „Dobry start 300 dla ucznia”,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Natomiast od 01 lipca 2018 r. będzie możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/ wym. świadczeń drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800,00 zł na osobę. Jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć 1200,00 zł na osobę. Na drugie i kolejne dzieci nie obowiązuje kryterium dochodowe. Ponadto świadczenie „Dobry start 300 dla ucznia” będzie wypłacane niezależnie od osiąganych dochodów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Natomiast prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota wypłacanego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.
Jednocześnie informuje się, iż podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2018/2019 są dochody za 2017 rok z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych. Tut. Ośrodek  dokona samodzielnego pozyskania danych z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Uprzejmie informuję, iż uzależniony od terminu złożenia wniosku jest termin ustalenia prawa i wypłaty danego świadczenia. Poniżej w tabeli ukazano tą zależność.

Rodzaj świadczenia

 

Świadczenie za miesiąc

 

Termin złożenia wniosku

 

Termin wypłaty świadczenia

 

Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz alimentacyjny

 

Październik

 

od 01 lipca do 31 sierpnia

 

do 31 października

 

od  01 września do 30 września

 

do 30 listopada

 

od 01 października do 31 października

 

do 31 grudnia

 

Zasiłek rodzinny, Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Listopad

 

od 01 lipca do 31 sierpnia

 

do 30 listopada

 

od 01 września do 3l października

 

do 31 grudnia

 

od 01 listopada do 30 listopada

 

do 28 lutego

 

„Dobry start 300 dla ucznia”

 

Jednorazowo 300 zł

 

od 01 lipca do 31 sierpnia

 

do 30 września

 

od 01 września do 30 listopada

 

2 miesięce od dnia złożenia wniosku

 

Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń: wychowawczych, „Dobry start 300 dla ucznia”, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Wychowawczych tel. 56 675 29 28 wew. 41; 535 872 538 i Rodzinnych: tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37; 535 432 894.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.