Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

„DOBRY START 300 dla ucznia”

          W Gminie Chełmża Program „Dobry Start 300 dla ucznia” będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży. Świadczenie te przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole  
otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Należy zaznaczyć, iż świadczenie będzie wypłacane niezależnie od osiąganych dochodów, ponieważ nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia będzie można składać w terminie:
•    od 1 lipca do 30 listopada online- przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną,
•   od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (w formie papierowej) w placówce GOPS Chełmży, mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 11, pokój nr 8 (I piętro budynku).
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Informacja o możliwości pobrania druku wniosku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Chełmża. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych i Rodzinnych: tel. 56 675-29-28 wew. 41, 34, 37. Ponadto w załączeniu zamieszczone zostały podstawowe informacje o programie „Dobry start 300 dla ucznia”. Dodatkowo pod  adresem dostępne są obowiązujące przepisy prawne w zakresie programu „Dobry start”.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.