Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

DZIAŁKI DO KUPIENIA

             Do kupienia w najbliższym czasie  będą dwie działki budowlane w Głuchowie. Powierzchnia działek to  0,1890 ha i 0,2157 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r.

JEST JUBILEUSZ, JEST I TORT

          Zajęcia z animatorem czasu wolnego, zajęcia ruchowe, decoupage, spotkania z psychologiem i pielęgniarką,zajęcia z dietetykiem, ekologiem, informatykiem… i małe przerwy na jubileusze – to wszystko w ramach projektu ,,Uroki jesieni życia w Klubie Seniora. Akurat wczoraj grupa seniorów  biorąca udział w spotkaniach w Grzywnie świętowała wyjątkowy jubileusz.

DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW - konkurs

          Tutaj będzie się  liczyła wyobraźnia, ciekawy pomysł i styl wykonania. A mowa o ogłoszonym  w ramach edukacji ekologicznej przez Wójt Gminy Chełmża  konkursie  pod hasłem „Drugie życie odpadów”. Termin składania prac upływa 25 maja br.

SZKOLENIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

         Koła Gospodyń Wiejskich z naszego województwa  mogą wziąć udział w operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem", realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Dla uczestniczek operacji, w tym  z kujawsko-pomorskiego przewidziane jest dwudniowe, bezpłatne szkolenie wraz z warsztatem kulinarnym w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Międzyzdrojach w następującym terminie: 12-13.06.2018 r.  (12 osób).

OTO NAJLEPSI W TENISIE

        W Grzywnie w sali sportowej w miniony piątek rozegrane zostały otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Do turnieju zgłosiło się 19 uczestników. Turniej wyłonił najlepszych.

NA MANEWRY RATOWNICZE do ZALESIA

II Wojewódzkie Manewry Ratownicze - ,,Zalesie 2018”

          Tegoroczne Wojewódzkie Manewry Ratownicze w Zalesiu zaplanowane na najbliższy weekend w dniach 21-22.04.br  są drugą edycją Manewrów Ratowniczych tej rangi, organizowanych w Gminie Chełmża. Organizatorami Manewrów są wspólnie Wójt Gminy Chełmża, ZG OSP Gminy Chełmża i Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu. Manewrom towarzyszyć będzie piknik rodzinny,, Szkolisz – Pomagasz – Ratujesz” z atrakcjami dla dzieci.  Mieszkańcom w dojeździe do Zalesia mają pomóc  zorganizowane w pierwszym dniu manewrów dojazdy gminnymi autobusami.

KONTROLE W GOSPODARSTWACH Z TRZODĄ

Kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu. W załączeniu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

UPRAWA TYTONIU MONITOROWANA

Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

           Dokładnie 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowce tytoniowym.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

           W okresie wakacji 2018 r. KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  65 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2003 – 2011 (7-15 lat).

SWOJSKIE SMAKI NA KONKURS

        „Powiatowa akademia swojskich smaków” - to tytuł konkursu kulinarnego kierowanego do mieszkańców Powiatu Toruńskiego: Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych oraz osób fizycznych. Odbędzie się on 19.05.br. w Gronowie podczas „Wiosny w Gronowie”.

WYPALANIE TRAW WIOSNĄ ZABRONIONE!

           Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach jest często przyczyną pożarów. W okresie wiosny wypalanie traw w różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach - to przyczyna wielu pożarów oraz całokształt złożonych zmian, jakim ulegają makro i mikro organizmy.W skutek niedostatecznej ilości czasu i maszyn, złych warunków pogodowych jesienny pokos nie zostaje sprzątnięty. Pozostawiona na pniu lub skoszona, ale nie zebrana trawa, hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin, obniżając w wyniku tego plon.

HISTORIE BLISKIE I NIEZNANE

        „Historie bliskie i nieznane”  - tak zatytułowane zostało dzisiejsze spotkanie  przygotowane w ramach projektu „KL STUTTHOF” , które odbędzie się o godzinie 17:00 w galerii „Stara Szopa” w Grzywnie. To spotkanie zainauguruje obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i sam projekt.

CZTERY PORY ROKU NA KONKURS

              Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w województwie kujawsko – pomorskim”. Uczestnicy za pośrednictwem strony internetowej http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ mogą przesłać od jednej do szesnastu prac przedstawiających piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku.

Skorzystaj z dofinansowania obsługi księgowej swojej firmy!

            9 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Chełmża podpisał zarządzenie w sprawie dofinansowania obsługi księgowej przedsiębiorcom podejmującym w 2018 r. działalność gospodarczą na terenie Gminy Chełmża.

W zarządzeniu tym przewidziano dofinansowanie obsługi księgowej dla osób, które w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla której główne miejsce jej wykonywania zlokalizowane jest na terenie Gminy Chełmża oraz które są płatnikami podatku od nieruchomości od gruntów lub budynków związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Chełmża (dopuszczalne jest również opłacanie w/w podatku przez właściciela nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Przedsiębiorca zakwalifikowany do pomocy otrzyma ją w postaci dofinansowania obsługi księgowej w kwocie nie większej niż 150,00 zł brutto miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

       Aby skorzystać z w/w wsparcia należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 15. Druki wniosków dostępne są w w/w miejscu oraz w załączniku poniżej.

Nabór wniosków będzie realizowany do momentu wykorzystania kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Chełmża na dofinansowanie obsługi księgowej w 2018 r.

Lucyna Styczyńska

Tematy KGW bliskie

      Tegoroczny kalendarz Gminy Chełmża bogaty pozostaje w liczne wydarzenia, imprezy i przedsięwzięcia. Jest w czym wybierać,  a członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pokazania tego co najlepsze dla naszych wsi i wyróżnia gminę.

W BIBLIOTECE - o sporcie i zdrowym odżywianiu

           W bibliotece w Głuchowie  od lutego realizowany jest projekt pod nazwą „Sport i zdrowe odżywianie to recepta na nie kichanie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w X edycji programu "Na dobry początek"  Fundacji BGK i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Asysten rodziny - poszukiwany

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko asystenta  rodziny. Wszelkie informacje dot. warunków zatrudnienia zostały zamieszczone tutaj. Ogłoszenie zawiera informacje o wymaganiach niezbędnych, dodatkowych, zadaniach asystenta rodziny oraz informacje dodatkowe.

CZAS NA KONKURSY - Zapraszamy do udziału!

         W najbliższym sezonie przed nami wiele wydarzeń i imprez gminnych. Niektórym z nich towarzyszyć będą rozstrzygnięcia ciekawych konkursów, które mieszkańcom gminy proponuje Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Warto przyjrzeć się już teraz ich regulaminom, bo terminy zgłoszeń są coraz bliższe.

Sprzedaż nieruchomości w Głuchowie

          Wójt Gminy Chełmża ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Głuchowie. Dwie działki o powierzchniach 0,1890 ha oraz 0,2157 ha zostaną zlicytowane 15 maja br. w Urzędzie Gminy Chełmża.

PAMIĘTAMY...

            W Niedzielą Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia w MP Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach oddany został hołd świętemu Janowi Pawłowi II w trzynastą rocznicę śmierci. Każdy uczestnik spotkania pod pamiątkową tablicą poświęconą Papieżowi zapalił własne „światło pamięci”.

PARK PRZECHODZI ODNOWĘ

          Nowe ogrodzenie, alejki spacerowe, uporządkowana zieleń, obiekty małej architektury – to wszystko już niedługo znajdzie miejsce na terenie zabytkowego parku w Brąchnówku.  Z początkiem kwietnia br. obiekt ten  przekazany został do rewaloryzacji.

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI

          Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia pragniemy przekazać wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, pracownikom służby zdrowia, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za Wasz codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu tej trudnej i jakże odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka. Niech Wasza codzienna służba przynosi ogrom satysfakcji, zadowolenia i poczucia pełnienia ważnej misji na rzecz ratowania tego, co najcenniejsze: ludzkiego zdrowia i życia. W tym szczególnym dniu, życzymy Wszystkim Państwu, dużo radości na co dzień, wszelkiej pomyślności i osobistego szczęścia.

Z wyrazami wdzięczności

Przewodniczący RG Chełmża                                                                              Wójt Gminy Chełmża

Janusz Iwański                                                                                                      Jacek Czarnecki

BILBIOTEKA NA ROWERZE ... jedzie

          Niejeden przyzna może, że BIBLIOTEKA NA ROWERZE  jak na dzisiejsze czasy to trochę zadziwiające, ale jak się okazuje, jednak całkiem możliwe. Minął już miesiąc odkąd przy Filii Biblioteki Samorządowej w Grzywnie młodzież z Gminy Chełmża pracuje nad projektem pt. „Biblioteka na rowerze”.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

       Dziękujemy bardzo za nadesłane karty świąteczne z wielkanocnymi życzeniami dla władz samorządowych naszej gminy i pracowników Urzędu Gminy. Wśród nadawców świątecznych życzeń są osoby prywatne, samorządy lokalne, gminne jednostki organizacyjne i wojewódzkie, instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły, parlamentarzyści oraz przedsiębiorstwa.

LPR Gminy Chełmża

        Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 – skonsultowany, po pierwszej ocenie Urzędu Marszałkowskiego i przegłosowany przez gminnych radnych podczas ostatnich obrad. Dokument  jeszcze w kwietniu może trafić na listę wojewódzką  Programów Rewitalizacji.

NOWE TRASY, NOWE MIEJSCA

           Jak każdego roku, początek wiosny to w naszej gminie początek nowego sezonu aktywnej rekreacji w ramach programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina” edycja 2018’. Za uczestnikami rekreacyjnych spotkań pierwsza piesza wycieczka z kijkami nordic-walking i wyjazd rekreacyjny.

KONKURS! - Moja ulubiona trasa rowerowa

              "TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"  - to I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego. Pośród mieszkańców naszej gminy na pewno entuzjastów wycieczek rowerowych nie brakuje. Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? To świetnie się składa! Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić,  to przekonać organizatora konkursu, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniona zostanie nie sama trasa, ale atrakcyjność jej przedstawienia. Prace konkursowe należy nadsyłać  do 2 maja 2018 r.

PALMY WIELKANOCNE Z GRZYWNY ZACHWYCAJĄ

          Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie można przekazać przyszłym pokoleniom. Szkoła Podstawowa w Grzywnie już od od lat dba o kultywowanie ludowych zwyczajów. Podczas „Wielkanocnego świętowania” miała tutaj miejsce mała powtórka z wielkanocnych tradycji i podsumowanie XIX już edycji międzyszkolnego konkursu gminnego na palmy wielkanocne.

II Wojewódzkie Manewry Ratownicze - ,,Zalesie 2018”

          Wojewódzkie Manewry Ratownicze zwane dalej manewrami, są drugą edycją Manewrów Ratowniczych tej rangi, organizowanych w Zalesiu Gmina Chełmża. Organizatorami Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych zaplanowanych na 21-22 kwietnia 2018 jest  Wójt Gminy Chełmża, ZG OSP Gminy Chełmża oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu.

Celem manewrów jest doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa oraz współpracy pomiędzy grupami ratowniczymi jak i służbami państwowymi, które tworzą i wspierają system ratownictwa w Polsce. Ponadto celem strategicznym tej edycji manewrów jest propagowanie wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia, odruchów pomocy człowiekowi w stanie jego zagrożenia w ramach Rodzinnego Pikniku rekreacyjno- edukacyjnego pod hasłem ,, Szkolisz – Pomagasz – Ratujesz”

Wojewódzkie Manewry Ratownicze ,,Zalesie 2018” skierowane są do strażaków i ratowników, młodzieży szkolnej oraz dla każdego kto  czuje potrzebę niesienia pomocy człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia. Zgłoszenia przyjmuje do 15kwietnia E.Kaniecki telefonicznie 739000230 lub emailem ekaniecki@gminachelmza.pl

Patronat nad manewrami objęli:

  1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz
  2. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. mgr inż. Janusz Halak;

Manewry współfinansuje Starosta Powiatu Toruńskiego - Mirosław Graczyk

GOŁĘBIE NA PODIUM

          O sukcesie podczas XVII Regionalnej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chełmża 2018’ mogą mówić hodowcy gołębi rasowych z naszej gminy: Adam Krawczyk ze Skąpego i Tomasz Zmura ze Świętosławia. Obydwu laureatom wystawy dotychczasowych osiągnięć pogratulowali podczas Sesji RG  Wójt i Gminni Radni.

SZUKALI ZAJĄCZKA W GŁUCHOWIE

           Dzieci coraz częściej myśląc o Wielkanocy odliczają dni, by poszukać zajączka. A o co chodzi w tym coraz bardziej popularnym zwyczaju mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy III Spotkania Wielkanocnego z Babką i Kiermaszu Wielkanocnego w Głuchowie.

Pit’ Bike w Bielczynach

         I jest ! Pierwsza w Polsce kryta hala dla Pit Bike’ów w Bielczynach. Teraz terenowe szaleństwo trwać będzie cały rok! Oficjalnemu otwarciu YCF Areny towarzyszyło wiele atrakcji, wspólne grillowanie i duża dawka jazdy na torze.

Pracownik na stanowisko Głównego Księgowego poszukiwany

        Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego. Wszyscy chętni kandydaci zainteresowani pracą na pełny etat w Zespole Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża na ul. Paderewskiego 11A w Chełmży proszeni są o składanie dokumentów do 4 kwietnia br. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 czerwca 2018r.

Wymarznięcia upraw rolnych- NABÓR WNIOSKÓW

         W związku z wystąpieniem w miesiącach luty i marzec bieżącego roku fali mrozów w naszym regionie, rolnicy na obszarze, których gospodarstw wystąpiły złe skutki przezimowania mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach. Wniosek należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chełmża w terminie do 10 kwietnia br. Wzór wniosku poniżej w załączniku.

„Koperta życia”

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży od 1 marca 2018 r. wydaje  „Kopertę życia”. Program ten jest skierowany głównie do osób starszych, przewlekle chorych, mieszkających samotnie.

Czym jest koperta życia?

Koperta życia to ważne informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przydatne ratownikom niosącym pomoc w sytuacji zagrożenia życia. Koperta życia  zawiera najważniejsze informacje o stanie zdrowia pacjenta (wypisane przez Ośrodek Zdrowia, do którego  dana osoba należy), przyjmowanych lekach, alergiach, kontakt do najbliższych krewnych oraz szczegółowych danych osobowych. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępna. W zestawie znajduje się również naklejka z informacją, że pacjent posiada „Kopertę życia”, którą należy umieścić w widocznym miejscu, idealnym miejscem są drzwi wejściowe do domu, aby ratownik medyczny wchodząc do domu lub mieszkania mógł ją bez trudu zauważyć.
Osoby zainteresowane „Kopertą życia” prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Agnieszka Grajkowska, Elżbieta Szramowska pod nr telefonu  56 675 60 19, tel. kom. 535 432 535, 535 432 907

ROLNIKU - PRZEBADAJ GLEBĘ

         Gmina wesprze rolników w badaniach gleby. Monitoring gleby na terenie Gminy Chełmża w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne w roku bieżącym poprowadzi  Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy.

LOKALNE GRANTY MAJĄ POPYT

           Ciekawe projekty, aktywizacja i ożywienie środowisk lokalnych, budowanie wspólnego zaufania, nowi liderzy inicjatyw, pomnażanie środków  – to efekty Programu „Działaj Lokalnie” prowadzonego od dwóch lat przez Ośrodek Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Partnerem programu od samego początku jest nasza gmina.

UPORZĄDKUJEMY OTOCZENIE

           W dniach 13-14.04.2018 r. odbędzie się na terenie Gminy Chełmża tradycyjnie już wiosenna akcja Sprzątania Świata. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane czystością naszej gminy do wzięcia w niej  udziału.

WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD

          Wiosenna rekreacja rozpoczęta, bo i pierwsza piesza wycieczka po obszarze gminy w tegorocznym sezonie zaliczona. Ponad 20-osobowa grupa uczestników we wczorajsze popołudnie przetarło trasę na odcinku Chełmża - Skąpe.  Następnym zgodnie  z kalendarzem Imprez i wydarzeń w Gminie Chełmża w roku 2018' jest wyjazd mieszkańców gminy tym razem do Lidzbarka w województwie warmińsko - mazurskim.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO - KONKURS!

             Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych.

ROZI ROZBAWIŁ PANIE

GMINNY DZIEŃ KOBIET

           Tegoroczny Dzień Kobiet za nami! Panie za pewne przyznają, że Dzień Kobiet to szczególne święto w naszym kalendarzu. Tego dnia Panie częściej się uśmiechają, a panowie są mili, słodcy i „kwiatowi”. Panie w gminie tradycyjnie już świętowały podczas Gminnego Dnia Kobiet, tym razem w Zelgnie w sali widowiskowo - sportowej oraz też w swoich kameralnych gronach, między innymi na sołeckich spotkaniach. Jak wieści niosą z okazji swojego święta  spotkały  się w swoim gronie między innymi mieszkanki Głuchowa, Bielczyn, Witkowa ,Sławkowa czy też ze Świętosławia.

        Podczas Gminnego Dnia Kobiet tym razem panie   przywitał  musicalowo Robert Rozmus, aktor i artysta estradowy. Panie obejrzały spektakl ,,Przypadki Roberta R.”, autobiografię artysty przedstawioną w muzycznej formie. Było to  bardzo dynamiczne i wielobarwne widowisko z artystą Rozim w roli głównej. Spotkanie obfitowało także w inne miłe akcenty. Były życzenia, kwiaty i gromkie sto lat odśpiewane przez obecnych na spotkaniu panów. Poza tym w programie znalazły się  drobne niespodzianki  i słodkie przekąski w szkolnej kawiarence. Rolę obsługujących w kawiarence, bardzo sprawnych i miłych kelnerów pełnili  przystojni uczniowie SP Zelgno. Nie zabrakło babskich pogaduszek, choć panowie tego dnia też paniom towarzyszyli. Nawet kilku było ich na sali. Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy Jacek Czarnecki w obecności panów: Radnego Powiatowego Łukasza Kowalskiego, Przewodniczącego RG Janusza Iwańskiego, Wicedyrektora SP Kończewice Wojciecha Rosińskiego, Prezesa Gminnego Zarządu ZOSP Franciszka Piróg, pułkownika rezerwy Edwarda Kanieckiego. Relacja filmowa z wydarzenia do obejrzenia pod adresem http://wizja-ps.pl/czytaj-wszystko/gminny-dzien-kobiet-przypadki-roberta-r/

KO

ZAMIESZKAJ W GMINIE - DZIAŁKI DO KUPIENIA

            W kwietniu pod młotek z gminnych zasobów idą działki budowlane pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dokładnie 10 kwietnia odbędzie się przetarg ustny nieograniczony. Na sprzedaż jest pięć działek na terenie miejscowości Browina.

Warsztaty dietetyczne

    W dniu 14 marca 2018 r. w  siedzibie Caritas w Chełmży ul. Polna 20 zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

Planowana godzina rozpoczęcia warsztatów 8:00 oraz 10:00.  Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanego trenera.  Warsztaty odbędą się w Chełmżyńskim  Ośrodku Wsparcia Caritas mieszczącym się w Chełmży przy ul. Polnej 20. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 2 godziny. Warsztaty przewidywane są dla grupy 20 osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza chętne osoby, które odbierają darmową żywność, aby zgłaszały swój udział w warsztatach.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
Anna  Bykowska

 

Ruszył program „Umiem pływać 2018”!

      Pod koniec lutego 2018 r. Gmina Chełmża podpisała porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim oraz z Toruńskim Uczniowskim Klubem Sportowym MEDUZA, którzy są operatorami wojewódzkimi projektu „Umiem pływać” w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i ma na celu przeprowadzenie 20-godzinnnego kursu podstawowej nauki pływania tj. 10 wyjazdów na basen po 2 godziny w tygodniu.

Gmina Chełmża po raz drugi bierze udział w programie! W tej edycji udało się zorganizować naukę pływania dla 8 grup uczniów (każda max. 15 osób).

Pierwsze zajęcia na chełmżyńskim basenie ruszyły w zeszłym tygodniu. Wzięły w nich udział po 2 grupy uczniów ze Szkół Podstawowych w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. I tura programu realizowana będzie w okresie marzec-czerwiec.

Gmina zadeklarowała również chęć udziału w II turze, która będzie realizowana od września do grudnia 2018 r.

ZEAS

EU-geniusz zawita do szkół

        Partnerzy projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” są już po podpisaniu umów ze Starostwem Powiatowym. Dokładnie z dniem 15 marca w szkołach objętych projektem rozpoczyna się rekrutacja uczniów, a od 1 kwietnia realizacja zajęć. W Gminie Chełmża wsparciem zostaną objęte Szkoły Podstawowe w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. Projekt “EU-geniusz w naukowym labiryncie” realizowany będzie przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

POŻYCZKI W OFERCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

         Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy przede wszystkim prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek, finansową działalność usługową, działalność wspomagającą usługi finansowe, a także doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka udziela pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zamieszkującym na terenie województwa oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa.

11 marca - DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji   Dnia Sołtysa

Wszystkim Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom

z Gminy Chełmża

           życzymy mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz zadowolenia ze sprawowanej funkcji, a zdrowie i doskonała kondycja niech nieodłącznie towarzyszą w codziennym życiu. Niech Wasza praca dostarcza Wam satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

        Z wyrazami uznania

Przewodniczący RG Chełmża                                                       Wójt Gminy Chełmża

Janusz Iwański                                                                             Jacek Czarnecki

DLA KOGO EcoPIEC - wyniki głosowania

          W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Chełmży w sali nr 4 odbyło się losowanie jawne dotyczące ujawnienia uczestników programu Ekopiec. Nabór wniosków odbył się  w terminie 19-28.02.br. Na losowanie przybyło z listy 8 osób - mieszkańców Gminy Chełmża (w losowaniu mogły uczestniczyć osoby zainteresowane). W losowaniu brało udział 68 wniosków.

ROLNICY PO SZKOLENIU

           Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Witkowie odbyło się spotkanie dla rolników dot. zmian jakie od 2018 r. przewidziano przy naborze wniosków o dopłaty. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli ARiMR oraz ODR.

WYWALAMY GRATY Z CHATY

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych  maj 2018'

           W miesiącu maju w naszej gminie szykują się duże porządki w gospodarstwach domowych, a to za sprawą  planowanej zbiórki odpadów  wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Termin odbioru  odpadów będzie pokrywał się z majowym terminem odbioru odpadów niesegregowanych. W związku z tym w tym terminie będzie możliwość wystawienia sprzętów wielkogabarytowych.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

          W dniach od 8 marca 2018 roku do 15 marca  2018 roku przeprowadzane będą na terenie Gminy Chełmża konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który przedstawia proces rewitalizacji na  obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Program zawiera m. in.: uproszczoną diagnozę Gminy Chełmża, szczegółowy opis obszaru rewitalizacji, wyznaczone cele i kierunki działań, planowane efekty rewitalizacji, listę projektów rewitalizacyjnych.

 

Sprzedaż nieruchomości w Browinie

      Wójt Gminy Chełmża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pięciu niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża w Browinie. Termin przetargu 10 kwietnia. Wadium w wysokości 10% należy wpłacać do 04 kwietnia. 

 

Gminny Dzień Kobiet – Warto tutaj być!

           Ten artysta bawi, wzrusza, a chwilami zmusza do refleksji. Najlepszy aktor musicalowy w Polsce już 8 marca w Zelgnie na Gminnym Dniu Kobiet. Gość - artysta ROBERT ROZMUS zaprezentuje perfekcyjny warsztat i moc niezapomnianych wrażeń. Szanowne Panie, tego nie można przegapić ! Panie, które jeszcze nie zdecydowały jak będą obchodzić swoje święto, to już podpowiadamy: zapraszamy do Zelgna na spektakl muzyczny pt.” Przypadki Roberta R ”.

O NAWRZE W FOTOKSIĄŻKACH

          Udało się : fotografie, wycinki prasowe, artykuły naukowe, rysunki zebrane tematycznie w cztery stustronicowe fotoksiążki o Nawrze autorstwa Przemysława Liczbika. Dokładnie przed dwoma   laty  były mieszkaniec Nawry wpadł na pomysł, aby wyszukać w Internecie wszystkiego co dotoczy wsi Nawra.

USŁUGA "Mój pojazd" działa

          W ramach systemu CEPiK 2.0. działa uruchomiona przez resort cyfryzacji bezpłatna usługa " Mój pojazd". Dzięki niej właściciele otrzymali dostęp do informacji na temat własnych pojazdów.

Witkowo - SZKOLENIE e-WNIOSKI

Szkolenie w zakresie składania wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok

          Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu zaprasza rolników w dniu  08 marca 2018 r. o godzinie 12:30  do świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo na szkolenie dotyczące wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa

        Seniorzy-studenci  z naszej gminy rozpoczęli II semestr roku akademickiego 2017/2018  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.  Pierwszy wykład odbył się 21 lutego i poświęcony był usługom bankowym dedykowanym słuchaczom UTW. Przed słuchaczami w bieżącym semestrze kolejnych jeszcze siedem wykładów.

BIBLIOTEKA na ROWERZE ? Czemu nie!

           To ma być mobilna biblioteka mieszcząca się na rowerze (specjalny rower na potrzeby projektu  z przyczepką i półkami na książki). Rower zostanie specjalnie oznakowany i dotrze przy udziale młodzieży do miejscowości, tam gdzie biblioteki nie ma ( dotyczy okolic Grzywny). A wszystko za sprawą projektu pt. „Biblioteka na rowerze” , który od dzisiaj rusza przy Fili Biblioteki w Grzywnie i został  dofinansowany ze środków programu Równać Szanse Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

ZEBRANIA WIEJSKIE FINISZUJĄ

            W gminie trwają zebrania w sołectwach, które zakończy  dokładnie 7 marca zebranie mieszkańców w Kuczwałach. Tradycyjnie początek roku w gminie jest okazją spotkań władz samorządowych z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich.

ARiMR informuje

        Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu informuje o możliwości składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Oświadczenia można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie arimr.gov.pl oraz w Biurze Powiatowym mieszczącym się przy ulicy Rejtana 2-4 w Toruniu.

ZNOWU FURA PIENIĘDZY

CZAS NA PODSUMOWANIE !

         Kwotę 68.079,41 tys. zł udało się zebrać w naszej gminie podczas tegorocznego 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 26 Finał WOŚP to kolejny dla naszej gminy wyjątkowy finał w związku z kolejną  rekordową sumą, którą udało się zgromadzić mieszkańcom gminy i przekazać tym razem na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM

         Organizatorzy spotkania szkoleniowo - informacyjnego dla rolników z Gminy Chełmża, które odbyło się 8 lutego br. w Grzywnie pragną podziękować wszystkim Sponsorom, którzy włączyli się we współorganizację tegorocznego spotkania. Jak co roku miło było gościć specjalistów i firmy bezpośrednio z branży rolniczej lub pośrednio związane z rolnictwem, które nie tylko doradziły rolnikom, ale i zasponsorowały to spotkanie.

ŚCIGALI SIĘ NAJLEPSI

         W Grzywnie sala sportowa jeszcze tuż przed feriami wypełniła się młodzieżą ze szkół gminnych, która przybyła tutaj na I Mistrzostwa Gminy Chełmża na trenażerach kolarskich. Mistrzostwa podsumowały przeprowadzony w styczniu tego roku  cykl wyścigów dla uczniów szkół podstawowych w gminie .

Program EKOpiec 2018 - wnioski

          Wójt Gminy Chełmża informuje, że nabór wniosków do programu EKOpiec nastąpi w dniach 19-28.02.2018 r. Już teraz można pobrać dokumenty:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

        Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Program EKOpiec 2018

          Wójt Gminy Chełmża informuje, że nabór wniosków do programu EKOpiec nastąpi w dniach 19-28.02.2018 r., wzór wniosku o publikowany zostanie na stronie BIP Gminy Chełmża w dniu 16.02.2018 r . W związku z tym, że WOŚiGW ustalił limity dofinansowania dla gmin w zależności od liczby mieszkańców, przeznaczone dla naszej Gminy środki są niewielkie, w celu zapewnienia wnioskodawcom równych szans wybór beneficjentów dokonany będzie poprzez losowanie publiczne w dniu 09.03.2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża.
Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie trwania naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane.
Wnioski wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna Zdrojewska (tel. 56 675 60 77 w 50).
Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronie WOŚiGW

PROFILAKTYKA - skorzystaj z bezpłatnych badań

         Osteobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia wyruszył w trasę - akcja bezpłatnych badań profilaktycznych w Chełmży. Osteobus będzie stacjonował w Chełmży 8 lutego przy ulicy Szewskiej 10 lok. 1 między godzinami 10.00 a 16.00, To kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych, które rozpoczęła Fundacja NEUCA dla Zdrowia , tym razem poświęconych osteoporozie.

W MARCU RUSZY PROGRAM LEKOWY

          Od marca 2018 r, zostanie wznowiony Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program skierowany jest  do kobiet w wieku 60 lat  i starszych oraz mężczyzn w wieku 65 lat  i starszych, zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża. O pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód, w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekroczy kwoty 1.268,00 zł netto, zaś w przypadku osób w rodzinie kwoty 1.028,00 zł netto. Osoby samotnie gospodarujące mogą liczyć na wsparcie do wysokości kwoty 100 zł, zaś osoby w rodzinie do wysokości kwoty 150 zł.

Pomoc finansowa  przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z dołączonymi załącznikami, tj.:

  • dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymywanego dochodu, (odcinek od emerytury/renty, decyzja przyznająca świadczenie);
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, które jest ważne przez okres 6 miesięcy,
  • ksero recept z miesiąca, w którym wniosek zostaje złożony,
  • oryginał faktur wystawiony na osobę składającą wniosek. W przypadku sprzedaży zamiennego leku, do wniosku powinna być dołączona adnotacja farmaceuty, iż sprzedany lek jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty.

Powyższy Program realizowany był w roku 2014, 2015, 2016 oraz 2017.  Kontynuacja tej formy wsparcia dla grupy najstarszych mieszkańców gminy jest zasadna i jak najbardziej potrzebna.  Zainteresowanie powyższym programem  wzrasta, w związku z podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych. Jak niejednokrotnie podkreślają  odbiorcy powyższego  Programu, doceniają oni  możliwość skorzystania z pomocy  programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na  zaspokojenie ich elementarnych potrzeb bytowych.

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim osoby zainteresowane mogą odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro, pokój Nr 7) jak i można pobrać ze strony Internetowej gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: 56 6756019.


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/Anna  Bykowska/

Asysten rodziny poszukiwany

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko asystenta  rodziny. Wszelkie informacje dot. warunków zatrudnienia zostały zamieszczone tutaj. Ogłoszenie zawiera informacje o wymaganiach niezbędnych, i dodatkowych, zadania asystenta rodziny oraz informacje dodatkowe.

LGD ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

          Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza w dniu 9 lutego br. w godz. 13.30 - 15.00 do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury ( ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża) na spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków na PODEJMOWANIE i ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 08.02.2018r. poprzez formularz online www.lgd.ziemiagotyku.com

BEZPIECZNE FERIE

          Zima to czas, kiedy  korzystamy z jej dobrodziejstw zwłaszcza w okresie ferii. Śnieg, lód, sanki, narty i łyżwy są dla wszystkich miłą formą zimowego wypoczynku. Niestety, czasami mogą nam przydarzyć się przykre wypadki i wtedy musimy wiedzieć, jak należy się  w takich sytuacjach zachować.

ORKAN ZACZYNA HULAĆ

       Od stycznia tego roku swoją działalność rozpoczęła w naszej gminie  Akademia Michała Kwiatkowskiego Copernicus dedykowana młodzieży  ze szkół podstawowych. Jako pierwsze  w szkołach przeprowadzone zostały testy diagnostyczne na trenażerach kolarskich , które uczniowie już zaliczyli.  Teraz przed młodzieżą finał - I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chełmża w jeździe na trenażerach , które odbędą się już w najbliższą środę 7 lutego br. w Grzywnie.

W PODRÓŻ PO POLSCE

"Chcemy być razem"

          Na to spotkanie czekają cały rok, aby znowu spotkać się w ciepłej atmosferze, przeżyć niezapomniane chwile, które wprowadzają ich w  rodzinny klimat. Mowa o niepełnosprawnych dzieciach i dorosłych z gminy, ich rodzinach i o osobach samotnych, którzy co roku przybywają  do szkoły w Zelgnie na wyjątkowe spotkanie z cyklu „Chcemy być razem”.

PROPOZYCJE NA FERIE

Ferie - wesołe i aktywne!

           Już za tydzień  najmilszy czas dla uczniów w okresie zimowym wypełnią ferie! Warto  postarać się, aby ten wolny czas  od zajęć szkolnych wykorzystać w sposób pożyteczny  jak i bezpieczny, niekoniecznie siedząc w domu przed telewizorem czy komputerem. Dlatego warto skorzystać z oferty bibliotek gminnych oraz świetlic wiejskich w tym czasie, bo propozycji jest kilka.

ARMIA WZYWA

         Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia. Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1999 roku, a także w latach 1994-98, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Profil Zaufany

        Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie na stronie internetowej Profilu Zaufanego oraz potwierdzenie w Urzędzie Gminy Chełmża pok. nr 15

ZIEMIA GOTYKU - SĄ PIENIĄDZE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku działająca na terenie gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasto Chełmża ogłosiła nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków upływa 12.03.br.

Karnawałowo w KGW

          To już czwarty karnawał podczas którego spotkały się i wspólnie bawiły reprezentantki z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Tym razem do Grzegorza zjechały panie z KGW Liznowo, Kuczwały, Głuchowo, Zajączkowo, Grzegorz, Nawra, Drzonówko, KKA Odnowa z Bielczyn oraz KAK Szpilki z Kończewic.

OSTATNIE POŻEGNANIE

           W wieku 78 lat zmarł Lech Mądraszewski , dawny Wójt Gminy Chełmża. Ostatnie pożegnanie odbędzie się  29 stycznia o godzinie  9.00  w Bazylice  Konkatedralnej Św. Trójcy w Chełmży.

SPOTKANIE O TYM CO EKO...

         Wójt Gminy Chełmża wspólnie  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają  12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 na spotkanie informacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skąpe.  Celem spotkania jest omówienie programów: Słonecznik, Ekopiec, Ekodom, Azbest i Elektromobilność.

Akcja codzienne głosowanie - Naukowa Stacja Zabaw

        Nasza gmina bierze udział w konkursie “Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”, dzięki któremu mamy szansę wygrać jedną z PIĘCIU Naukowych Stacji Zabaw. Głosy są przeliczane odpowiednio na mieszkańców gmin biorących udział w konkursie, dlatego szanse wszystkich są równe. Liczy się każdy głos ! Konkurs prowadzony jest w ramach edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

ROLNICY SIĘ PRZESZKOLĄ

              Zima to dla rolników świetny czas na udział w konferencjach i szkoleniach. Takie spotkania to nie tylko doskonała okazja do zdobycia informacji na temat najnowszych produktów i technologii, ale też szansa na wymianę doświadczeń z kolegami po fachu. I to na pewno mają na uwadze Wójt Gminy, Przewodniczący Komisji Rolnej RG, którzy od ostatnich co najmniej pięciu lat wspólnie ze sponsorami z branży rolniczej, ale i nie tylko  organizują  doroczne spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla rolników z gminy.

BIBLIOTEKA Z RECEPTĄ NA ZDROWIE

           „SPORT I ZDROWE ODŻYWIANIE TO RECEPTA NA NIE KICHANIE” - to tytuł projektu Filii Biblioteki Samorządowej  w Głuchowie, który  doceniła  FUNDACJA BGK im. J.K. Steczkowskiego w X edycji konkursu „Na dobry początek”. A w nagrodę biblioteka otrzymała  dofinansowania w kwocie prawie 10 tys. złotych. Realizacja projektu rusza już od lutego tego roku i potrwa do  czerwca br.

KONSULTUJEMY DROGI ROWEROWE

            Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej  dla drogi rowerowej na trasie Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.  Konsultacje odbędą się  w terminach 31 stycznia br. - świetlica wiejska w Kończewicach o godz. 17.0001 lutego br. - świetlica wiejska w Kiełbasinie o godz. 17.00.

UWAGA ROLNICY!

            W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego, które wpłynęło do Urzędu Gminy Chełmża w dniu 18 stycznia br. dotyczącym wystąpienia nadmiernego rozmięknięcia gleby i lokalnych podtopień prosi się rolników, na terenie których gospodarstw zaistniała w/w sytuacja aby w terminie do 26 stycznia br. złożyli informacje o niekorzystnych warunkach na ich polach.

Akcyza za paliwo do zwrotu

         Szanowny Rolniku przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 SIERPNIA 2017 r. do 31 STYCZNIA 2018 r.Ponadto informujemy, że stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego wynosi jak w roku poprzednim  1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku lutego, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek.

L. Styczyńska

ABC… o sołectwie i gminie

           Mieszkańcy gminy, chcecie porozmawiać o tegorocznym budżecie? Aktualnych problemach Waszych sołectw? Jest okazja – w gminie trwają zebrania w sołectwach. Tradycyjnie początek roku w gminie jest okazją spotkań władz samorządowych z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich.

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA MIESZKAŃCÓW

            Pierwsze w nowym roku  obrady Rady Gminy podsumowały  z udziałem zaproszonych gości i rok 2017 w Gminie Chełmża. Jak się okazuje, miniony rok był kolejnym, owocnym rokiem działalności samorządu gminnego. Ogromny wkład w działalność społeczną i kulturalną gminy wnieśli sami mieszkańcy. Było im czego gratulować i za co dziękować.

AKCJA ZIMA - CO? GDZIE? DO KOGO?

          Zima w trakcie, śniegu dopisało, a  prognozy zapowiadają w najbliższych dniach kolejne śniegowe opady. Skoro śnieg, to i związane z nim utrudnienia na drogach. Dlatego podpowiadamy mieszkańcom gminy, gdzie mają interweniować w przypadku wyjątkowych utrudnień na drogach związanych z opadami śniegu.

AZBEST DO UTYLIZACJI - ruszył nabór wniosków

         W gminie ruszył nabór wniosków  o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, zabezpieczenie,  transport i unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych natomiast nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

OPŁATY ZA ŚMIECI PO NOWEMU

          Stawki nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od dnia 1 stycznia br. Z początkiem bieżącego roku po nowemu płacimy za odpady zbierane w sposób selektywny i nie selektywny.

ZAGRALI Z WOŚP

           Można by śmiało mówić "razem możemy więcej", bo w przypadku połączenia dotychczasowych dwóch sztabów WOŚP  Kończewice i Głuchowo sprawdziło się to w stu procentach. W puszkach znalazły się oprócz złotówek też dolary, euro, funty, korony i wiele innych walut. Wynik zaskoczył organizatorów i sprawił im wielką satysfakcję. Łącznie zebrano rekordową kwotę - 58. 628,82 zł.

KIERUNEK - LIDZBARK!

             Zima zimą, ale też i dobry czas, aby pomyśleć już o wiosennej rekreacji. Zgodnie z kalendarzem Imprez i wydarzeń w Gminie Chełmża w roku 2018' sezon rekreacyjny rozpocznie wyjazd mieszkańców gminy do Lidzbarka w województwie warmińsko - mazurskim. Wyjazd planowany jest w dniach 23-24.03.br. Wyjazd tradycyjnie odbędzie się w ramach gminnego programu "GMINA CHEŁMŻA - ZDROWA GMINA".

NOWE PODKOWY – NOWI LAUREACI!

         W Gminie Chełmża podczas odbywającego się już po raz czwarty  Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża rozdano najbardziej prestiżowe gminne statuetki SZLACHETNA PODKOWA w kategorii : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Uroczyste spotkanie miało miejsce w Grzywnie w miejscowej restauracji „U Boryny”.

Koperta życia

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie wdrażania pilotażowego programu „Koperta życia”. Program ten jest skierowany głównie do osób starszych, przewlekle chorych,  mieszkających samotnie.

Czym jest koperta życia?

Koperta życia to ważne informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przydatne ratownikom niosącym pomoc w sytuacji zagrożenia życia.
Koperta życia  zawiera najważniejsze informacje o stanie zdrowia pacjenta (wypisane przez Ośrodek Zdrowia, do którego  dana osoba należy), przyjmowanych lekach, alergiach, kontakt do najbliższych krewnych oraz szczegółowych danych osobowych.
Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępna. W zestawie znajduje się również naklejka z informacją, że pacjent posiada „Kopertę życia”, którą należy umieścić w widocznym miejscu, idealnym miejscem są drzwi wejściowe do domu, aby ratownik medyczny wchodząc do domu lub mieszkania mógł ją bez trudu zauważyć.
Osoby zainteresowane „Kopertą życia” prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Agnieszka Grajkowska, Elżbieta Szramowska pod nr telefonu  56 675 60 19, tel. kom. 535 432 535, 535 432 907

KONKURS "Sposób na Sukces"

         Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Nowoczesne monitory interaktywne w szkołach podstawowych

     W ostatnim tygodniu grudnia do naszych szkół podstawowych zostały dostarczone i zainstalowane nowoczesne pomoce dydaktyczne - interaktywne monitory dotykowe.  

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Chełmża bierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Program realizowany będzie w latach 2017-2019. Opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków budżetu państwa do Szkoły Podstawowej w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie udało się kupić 8 monitorów interaktywnych – po 2 dla każdej ze szkół - o przekątnej ekranu 65 cali. 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 69.600,00 zł, w tym dotacja to 55.680,00 zł, wkład własny – 13.920,00 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminy Chełmża

KOMU SZLACHETNA PODKOWA

             W tegorocznej edycji do grona wyróżnionych Szlachetną Podkową  dołączą kolejni przedsiębiorcy z Gminy Chełmża. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się już w najbliższy piątek 12 stycznia br. podczas IV Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża w restauracji „U Boryny” w Grzywnie. Łącznie do tej pory wręczone zostały już 33 takie statuetki w różnych kategoriach, jednak jak się okazuje przeważającą jest kategoria – przedsiębiorczość.

LGD Ziemia Gotyku konsultuje

          LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA NA DYŻURY KONSULTACYJNE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB  NA  ROZWÓJ PROWADZONEJ JUŻ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dyżur dla Gminy Wiejskiej Chełmża i Gminy Miasto Chełmża odbędzie się w UG Chełmża w dniu 19.01.2018 r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, iż dla mieszkańców Gminy Chełmża dostępna jest bezpłatna pomoc prawna.

Punkt

Dni/godziny przyjęć

Adres

Miasto Chełmża

i Gmina Chełmża

Poniedziałek 800-1200

Wtorek 1530-1930

Środa 800-1200

Czwartek  800-1200

Piątek 1530-1930

Zespół Szkół w Chełmży

ul. Hallera 23

87-140 Chełmża

 

Tel.56 675 24 19

 

Dla kogo darmowa pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    młodzież do 26 roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65 lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Przygotowała: Małgorzata Małek

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.