Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

BIBLIOTEKA Z RECEPTĄ NA ZDROWIE

           „SPORT I ZDROWE ODŻYWIANIE TO RECEPTA NA NIE KICHANIE” - to tytuł projektu Filii Biblioteki Samorządowej  w Głuchowie, który  doceniła  FUNDACJA BGK im. J.K. Steczkowskiego w X edycji konkursu „Na dobry początek”. A w nagrodę biblioteka otrzymała  dofinansowania w kwocie prawie 10 tys. złotych. Realizacja projektu rusza już od lutego tego roku i potrwa do  czerwca br.

KONSULTUJEMY DROGI ROWEROWE

            Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej  dla drogi rowerowej na trasie Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.  Konsultacje odbędą się  w terminach 31 stycznia br. - świetlica wiejska w Kończewicach o godz. 17.0001 lutego br. - świetlica wiejska w Kiełbasinie o godz. 17.00.

UWAGA ROLNICY!

            W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego, które wpłynęło do Urzędu Gminy Chełmża w dniu 18 stycznia br. dotyczącym wystąpienia nadmiernego rozmięknięcia gleby i lokalnych podtopień prosi się rolników, na terenie których gospodarstw zaistniała w/w sytuacja aby w terminie do 26 stycznia br. złożyli informacje o niekorzystnych warunkach na ich polach.

Akcyza za paliwo do zwrotu

         Szanowny Rolniku przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 SIERPNIA 2017 r. do 31 STYCZNIA 2018 r.Ponadto informujemy, że stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego wynosi jak w roku poprzednim  1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku lutego, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek.

L. Styczyńska

ABC… o sołectwie i gminie

           Mieszkańcy gminy, chcecie porozmawiać o tegorocznym budżecie? Aktualnych problemach Waszych sołectw? Jest okazja – w gminie trwają zebrania w sołectwach. Tradycyjnie początek roku w gminie jest okazją spotkań władz samorządowych z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich.

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA MIESZKAŃCÓW

            Pierwsze w nowym roku  obrady Rady Gminy podsumowały  z udziałem zaproszonych gości i rok 2017 w Gminie Chełmża. Jak się okazuje, miniony rok był kolejnym, owocnym rokiem działalności samorządu gminnego. Ogromny wkład w działalność społeczną i kulturalną gminy wnieśli sami mieszkańcy. Było im czego gratulować i za co dziękować.

AKCJA ZIMA - CO? GDZIE? DO KOGO?

          Zima w trakcie, śniegu dopisało, a  prognozy zapowiadają w najbliższych dniach kolejne śniegowe opady. Skoro śnieg, to i związane z nim utrudnienia na drogach. Dlatego podpowiadamy mieszkańcom gminy, gdzie mają interweniować w przypadku wyjątkowych utrudnień na drogach związanych z opadami śniegu.

AZBEST DO UTYLIZACJI - ruszył nabór wniosków

         W gminie ruszył nabór wniosków  o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, zabezpieczenie,  transport i unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych natomiast nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

OPŁATY ZA ŚMIECI PO NOWEMU

          Stawki nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od dnia 1 stycznia br. Z początkiem bieżącego roku po nowemu płacimy za odpady zbierane w sposób selektywny i nie selektywny.

ZAGRALI Z WOŚP

           Można by śmiało mówić "razem możemy więcej", bo w przypadku połączenia dotychczasowych dwóch sztabów WOŚP  Kończewice i Głuchowo sprawdziło się to w stu procentach. W puszkach znalazły się oprócz złotówek też dolary, euro, funty, korony i wiele innych walut. Wynik zaskoczył organizatorów i sprawił im wielką satysfakcję. Łącznie zebrano rekordową kwotę - 58. 628,82 zł.

KIERUNEK - LIDZBARK!

             Zima zimą, ale też i dobry czas, aby pomyśleć już o wiosennej rekreacji. Zgodnie z kalendarzem Imprez i wydarzeń w Gminie Chełmża w roku 2018' sezon rekreacyjny rozpocznie wyjazd mieszkańców gminy do Lidzbarka w województwie warmińsko - mazurskim. Wyjazd planowany jest w dniach 23-24.03.br. Wyjazd tradycyjnie odbędzie się w ramach gminnego programu "GMINA CHEŁMŻA - ZDROWA GMINA".

NOWE PODKOWY – NOWI LAUREACI!

         W Gminie Chełmża podczas odbywającego się już po raz czwarty  Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża rozdano najbardziej prestiżowe gminne statuetki SZLACHETNA PODKOWA w kategorii : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Uroczyste spotkanie miało miejsce w Grzywnie w miejscowej restauracji „U Boryny”.

Koperta życia

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie wdrażania pilotażowego programu „Koperta życia”. Program ten jest skierowany głównie do osób starszych, przewlekle chorych,  mieszkających samotnie.

Czym jest koperta życia?

Koperta życia to ważne informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przydatne ratownikom niosącym pomoc w sytuacji zagrożenia życia.
Koperta życia  zawiera najważniejsze informacje o stanie zdrowia pacjenta (wypisane przez Ośrodek Zdrowia, do którego  dana osoba należy), przyjmowanych lekach, alergiach, kontakt do najbliższych krewnych oraz szczegółowych danych osobowych.
Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępna. W zestawie znajduje się również naklejka z informacją, że pacjent posiada „Kopertę życia”, którą należy umieścić w widocznym miejscu, idealnym miejscem są drzwi wejściowe do domu, aby ratownik medyczny wchodząc do domu lub mieszkania mógł ją bez trudu zauważyć.
Osoby zainteresowane „Kopertą życia” prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Agnieszka Grajkowska, Elżbieta Szramowska pod nr telefonu  56 675 60 19, tel. kom. 535 432 535, 535 432 907

KONKURS "Sposób na Sukces"

         Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Nowoczesne monitory interaktywne w szkołach podstawowych

     W ostatnim tygodniu grudnia do naszych szkół podstawowych zostały dostarczone i zainstalowane nowoczesne pomoce dydaktyczne - interaktywne monitory dotykowe.  

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Chełmża bierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Program realizowany będzie w latach 2017-2019. Opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków budżetu państwa do Szkoły Podstawowej w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie udało się kupić 8 monitorów interaktywnych – po 2 dla każdej ze szkół - o przekątnej ekranu 65 cali. 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 69.600,00 zł, w tym dotacja to 55.680,00 zł, wkład własny – 13.920,00 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminy Chełmża

KOMU SZLACHETNA PODKOWA

             W tegorocznej edycji do grona wyróżnionych Szlachetną Podkową  dołączą kolejni przedsiębiorcy z Gminy Chełmża. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się już w najbliższy piątek 12 stycznia br. podczas IV Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża w restauracji „U Boryny” w Grzywnie. Łącznie do tej pory wręczone zostały już 33 takie statuetki w różnych kategoriach, jednak jak się okazuje przeważającą jest kategoria – przedsiębiorczość.

LGD Ziemia Gotyku konsultuje

          LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA NA DYŻURY KONSULTACYJNE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB  NA  ROZWÓJ PROWADZONEJ JUŻ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dyżur dla Gminy Wiejskiej Chełmża i Gminy Miasto Chełmża odbędzie się w UG Chełmża w dniu 19.01.2018 r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, iż dla mieszkańców Gminy Chełmża dostępna jest bezpłatna pomoc prawna.

Punkt

Dni/godziny przyjęć

Adres

Miasto Chełmża

i Gmina Chełmża

Poniedziałek 800-1200

Wtorek 1530-1930

Środa 800-1200

Czwartek  800-1200

Piątek 1530-1930

Zespół Szkół w Chełmży

ul. Hallera 23

87-140 Chełmża

 

Tel.56 675 24 19

 

Dla kogo darmowa pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    młodzież do 26 roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65 lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Przygotowała: Małgorzata Małek

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.