Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

RUSZA KLUB SENIORA 65+

Poznają uroki jesieni życia

        Ruszają zajęcia dla seniorów w ramach projektu „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”, który powstał z myślą o mieszkańcach gminy 65+. Zajęcia w Klubie odbywać się będą dwa razy w tygodniu w świetlicach wiejskich w miejscowościach Grzywna, Nawra, Zelgnie. Do udziału w spotkaniach mogą również dołączyć  seniorzy  zamieszkujący poza wymienionymi miejscowości. Zajęcia w Klubie potrwają od września br. do czerwca 2018 roku.  Realizatorem tej nowej inicjatywy w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

         Projekt w pierwszej kolejności adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 951,00 na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 na osobę w rodzinie. W przypadku nie zrekrutowania osób spełniających kryterium dochodowe, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w celu oceny sytuacji materialnej i życiowej kandydatów na uczestników projektu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.Zapisy i informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża  lub pod numerem telefonu 56 675 60 19.

        A co w ofercie Klubu ? Na pewno uczestnicy nie będą mieli powodów do nudy i niezadowolenia. Szeroki wachlarz spotkań i zajęć pozwoli im korzystnie zagospodarować wolny czas. W ofercie Klubu będzie można korzystać z następujących bloków tematycznych: zajęcia ruchowe - uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, ćwiczenia gimnastyczne; gry i zabawy; zajęcia z dietetykiem promujące zdrowy styl życia i odżywiania; zajęcia z decoupage; zajęcia z edukacji komputerowo – cyfrowej – nauka obsługi nowoczesnych urządzeń  jak laptop wraz z Internetem, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, tablet; spotkania z psychologiem; zajęcia w zakresie edukacji zdrowotnej – porady lekarskie; zajęcia rekreacyjne – piesze wycieczki po okolicach i zajęcia animacyjne w zakresie  nauki tańca.

         Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych. 

(KO)

Pochodzenie grafiki: Google

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.