Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

JEST UMOWA - SĄ PIENIĄDZE NA KANALIZĘ

Kolejne środki unijne na infrastrukturę Gminy Chełmża

          6 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej zadań z zakresu gospodarki ściekowej. Jednym z beneficjentów jest Gmina Chełmża, która zamierza zrealizować zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie”. Szacowany koszt inwestycji to 1 mln 353 tys zł, a przyznana dotacja to 692 641 zł. Środki przyznano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W imieniu Gminy Chełmża umowę podpisała Skarbnik Marta Rygielska.

             W ramach inwestycji wybudowany zostanie kolektor ściekowy od Pluskowęs do Zalesia ze skanalizowaniem centrum Zalesia i terenu „cypla” a także sieć wodociągowa na terenie obejmującym działki na „cyplu”. Ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Toruniu. Wybudowanie tej infrastruktury umożliwi inwestowanie na ponad 100 działkach rekreacyjnych i budowlanych wykupionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wybudowanie kolektora umożliwi także dalszą kanalizację tej okolicy – ośrodka rekreacyjnego w Zalesiu oraz obiektów nad J. Grodzieńskim. Zadanie zaplanowano do realizacji do 2019 roku, a obecnie ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót.

K. Bober

Foto: Urząd Marszałkowski WK-P

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.