Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

ABSOLUTORIUM za 2016 rok

RADA OBRADOWAŁA

        Podczas czerwcowych obrad XXXII Sesji Rady Gminy  najważniejszym punktem było rozpatrzenie przez Radę wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu za rok 2016. Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Uchwalenie absolutorium oznacza społeczną aprobatę dla działań Wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2016 r.

       Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było wcześniejszym zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Gminy i jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu. Skarbnik Gminy Marta Rygielska przedstawiła szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2016r.  Dochody budżetu na 2016r. planowane w kwocie 38.099.883,98 zł zostały wykonane w kwocie 38.357.243,47 zł, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane w 2016r. zamknięto  w kwocie 38.805.520,14 zł na plan 41.715.595,98 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 448.276,67 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 3.615.712,00 zł. Wójt Gminy uzupełniając przedstawioną prze Skarbnika informację zaznaczył, że niewiele brakowało, aby budżet 2016 zakończyć na plusie. Jednak środki z PROW-u i PROSUMENT-a nie zostały przekazane gminie w terminie. Dochody zostały zrealizowane wyżej  jak wydatki. „Był to rok całkiem przyzwoity dla gminy. To rok współpracy z Powiatem w zakresie modernizacji dróg. Gmina  zainwestowała 1 mln zł” – podsumowując mówił Wójt Czarnecki.

          Na potwierdzenie zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji, jako zasadny i zgodny z prawem. Po wysłuchaniu powyższych  informacji radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu absolutorium za rok 2016.

       Dziękując za udzielone absolutorium Radzie Gminy, Wójt zaznaczył również, że pozytywna ocena to  niewątpliwa zasługa Skarbnika Gminy Marty Rygielskiej, która czuwa nad dyscyplinowaniem gminnych finansów.  Podziękowania skierował także  do wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Gminy i  do kierowników jednostek organizacyjnych.

K.Orłowska

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.