Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

URODZINY CIK-u - to już 10 lat!

         Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w dniu dzisiejszym świętuje swoje 10-te urodziny. I jak to każde urodziny : są niespodzianki, goście, życzenia i prezenty. Szczegółów nie zdradzamy. A jest co świętować. Na pewno każdy z uczestników i osób śledzących dotychczasowe funkcjonowanie tej placówki nie zaprzeczy, że działalność CIK-u do wiele autorskich, interesujących inicjatyw, przedsięwzięć, spotkań i imprez kierowanych do mieszkańców gminy.  Instytucja ta na co dzień dociera z ofertą kulturalną w najdalsze zakątki Gminy Chełmża. W Gminie Chełmża nie ma typowego domu kultury z salą widowiskową i salami warsztatowymi. Dlatego wszelka działalność kulturalna prowadzona jest w konkretnych wsiach  na terenie Gminy Chełmża. CIK Gminy Chełmża nazywa się potocznie „wędrującym domem kultury”. Centrum dociera z kulturą do świetlic wiejskich, integruje mieszkańców i pokazuje, że wspólnie można nie tylko dobrze się bawić, ale też ciekawie spędzać czas wolny, ucząc się nowych umiejętności np. na placu zabaw, na boisku czy polanie. Niezwykle ważne jest włączanie się   w przedsięwzięcia  mieszkańców gminy: dzieci, młodzież, dorosłych w tym seniorów. Dzięki temu kultura w Gminie Chełmża przenika w różne obszary i w społeczności. Przy okazji wszelkich spotkań ożywiane są  świetlice wiejskie oraz pobudzana i motywowana społeczność lokalna do działania. Szczególne znaczenie dla działalności tej instytucji ma zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz narodowego i przekazywanie ich następnych pokoleniom. Działalność  Centrum i jej specyficzna aktywność „terenowa” została dostrzeżona i opisana w publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej pt. „Aktywne Społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk”, w artykule pt. To nie koniec świata, choć czasem daleko.

Ważniejsze działania i inicjatywy ……

  • Udział w projekcie „Warsztat Emigranci” Teatru WICZY- prezentacje spektakli teatralnych w mobilnym samochodzie w miejscowościach: Brąchnówko, Grzegorz, Nawra -2008 rok

 Poprzez różne inicjatywy odkrywamy dziedzictwo kulturalne, kulinarne, duchowe i materialne.

CIK Gminy Chełmża było pomysłodawca i realizatorem wielu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Były to następujące projekty:

  • Wiejska Szkoła Animacji Kultury- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2009):cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne  dla aktywnych mieszkańców z terenu Gminy Chełmża- kształcenie animatorów,
  • Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2009: warsztaty sztuki rękodzielniczej: rzeźba, garncarstwo,  rękodzieło; Efektem projektu jest Pracownia, która rozwija talenty sztuki ludowej do dnia dzisiejszego. Pracownia Malwa otrzymała wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża ‘Inicjatywa Roku 2009” oraz otrzymała  Dyplom nadania znaku promocyjnego „Ziemi Gotyku” w 2009 roku. Inicjatywa została dostrzeżona i wyróżniona także przez Program 2 Telewizji Polskiej i w 2010 roku został nagrany i wyemitowany reportaż w ramach programu pt. Pejzaż z Europą w tle. „Malwa” znalazła się w kalendarzu na 2010 rok jako jedna z 12 najciekawszych inicjatyw pt. Kujawsko-pomorskie. Dobre praktyki na obszarach wiejskich- doświadczenia i perspektywy. Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża ‘Inicjatywa Roku 2009” dla Pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża -2009 rok.
  • Świetlica ze smakiem - Program Operacyjny Kapitał Ludzki  ( 2011)- cykl zajęć, spotkań i warsztatów integrujących społeczność lokalną w trzech miejscowościach: Grzywna, Głuchowo i Dźwierzno. Spotkania obejmowały następujące warsztaty: muzyczne, plastyczne, kulinarne i ogrodnicze. Na zakończenie projektu w świetlicach odbyły się uczty smakowe: uczta śliwkowa, uczta ziemniaczana i uczta jabłkowa.

Zorganizowano  wiele imprez o charakterze ludowym  promujące polskie tradycje i produkty. W ramach pozyskanych funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowano następujące inicjatywy:

- Impreza kulturalna Dożynki w miejscowości LIZNOWO 2011 rok,

-Dożynki w Pluskowęsach- 2012 rok ,

- Dożynki w Zajączkowie- 2013  rok ,

 -Utworzenie Szkółki Rękodzieła ludowego i tradycji ZAPIECEK – 2013 rok- w ramach projektu zorganizowano w dwóch miejscowościach (Sławkowo i Zelgno) zajęcia o charakterze sztuki rękodzielniczej i rzemieślniczej naszych dziadków.

-Impreza Święto tradycji i kultury w Gminie Chełmża- Dożynki w Browinie-2014 rok;

- Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez utworzenie lokalnego zespołu wokalnego POLSKIE KWIATY- 2014 rok. W ramach projektu powstał zespół liczący 35 osób wykonujący polskie pieśni i przyśpiewki ludowe, promujący polską muzykę ludową.

W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zrealizowano osiem projektów tj.:

- Święto Ryby Jesiotr Powraca- Zalesie 2012 rok, Święto Ryby w Zalesiu – 2013 rok, Święto Ryby w Zalesiu 2014 rok- imprezy promująca polskie rybactwo i korzystanie z zasobów przyrody polskiej.

- Jarmark Pluskowęski  z rybą – Inicjatywa zrealizowana nad jeziorem promująca rzemiosło polskie i kulturę ludową, a także zasoby wód- 2013 rok ,  2014 rok.

-  Realizacja projektu pt. Organizacja warsztatów kulinarnych pt. Inspiracje rybne- promocja potraw z ryb i zdrowego żywienia,

- Leśna Przygoda 2013 rok, 2014 rok- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Chełmża w miejscowości Zalesie nad jeziorem połączone z edukacją zdrowego i bezpiecznego stylu życia w czasie wakacji. Z projektu skorzystało blisko 200 dzieci.

CIK Gminy Chełmża otrzymało dofinansowaniem  w innych programach m.in.:

- Założenie młodzieżowej grupy cyrkowej LOKOMOTYWA w ramach dofinasowania z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży- 2008 rok- w miejscowości popegeerowskiej na boisku w parku orgaznizowane były  spotkania   z dziećmi i młodzieżą odkrywając ich talenty cyrkowe i rozwijając ich  wiarę w siebie i we własne możliwości.

- Święto Kół Gospodyń Wiejskich - „KGW na start”- projekt realizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Wieś na weekend 2013.

- Program  Równać Szanse w 2014 roku- projekt pt. Pozytywnie zakręceni- warsztaty filmowe i teatralne dla młodzieży z terenów wiejskich.

- Program Równać szanse 2016- projekt pt. Animacje poklatkowe czyli zdjęcia wprawiane w ruch…

 W 2014 roku powstał Klub Malucha CIKUSIE- program zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci 3-5 lat- alternatywa  edukacji przedszkolnej. W programie realizowanym w miejscowości Skąpe obecnie udział bierze 26 dzieci. Program Klub malucha Cikusie był także realizowany w poprzednich latach w miejscowości Głuchowo i Nawra.

         Przy współpracy z Parafią Grzywna w dawnym odrestaurowanym budynku na terenie kościelnym z inicjatywy CIK- u powstała Galeria Stara Szopa w której to odbywają się w okresie letnim wystawy i spotkania  m.in. Dawne obrzędy – kiszenie kapusty; Wystawa poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  połączona z koncertem zespołu Polskie kwiaty pt. Dla Ciebie Ojcze moje serce śpiewa – 2015 r., Wystawa starych fotografii i sukien ślubnych pt. Na ślubnym kobiercu-2016;  Wystawa pt. Talenty Gminy Chełmża- 2016

         CIK Gminy Chełmża jest organizatorem wielu wyjazdów  poznawczych i pt. Poznaj swoja Ojczyznę małą i dużą- wyjazd do Muzeum w Sierpcu, wyjazd do Mrągowa, wyjazd na koncerty  chopinowskie do Szafarni, wycieczka do Golubia Dobrzynia, wycieczka do Górki Klasztornej w okresie Wielkanocy, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego do Warszawy, wycieczka w Bory Tucholskie.

W świetlicach wiejskich CIK organizuje warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, projekcje filmów o Gminie  i konkursy, warsztaty kulinarne promujące tradycje kulinarne naszego regionu.

          W 2016 roku Centrum zrealizowało pilotażowy program aktywizacji świetlic wiejskich w Gminie Chełmża pt. Klub Cafe Kultura sfinansowany ze środków samorządu Gminy Chełmża. W programie udział wzięło 5 miejscowości Gminy Chełmża: Bielczyny, Dziemiony, Nawra, Kończewice, Parowa Falęcka.

CIK było współorganizatorem koncertu fortepianowego w Brąchnówku realizowanego w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pt. Region Chopina.

W 2016 roku Centrum było partnerem w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z Torunia pt. Teatralne przenikanie. Zajęcia teatralne i spektakle odbyły się w miejscowościach: Skąpe, Głuchowo, Bielczyny. Centrum wspiera różne akcje  w Gminie Chełmża m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Powstała w ramach działalności CIK Pracownia Malwa okrasza swoim rękodziełem wszystkie imprezy lokalne i ponadlokalne, a utworzony zespół Polskie kwiaty promuje piękną muzykę ludową występując z koncertami w regionie

Siedziba Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża mieści się w zabytkowym pałacu w Brąchnówku. Obecna kadra: dyrektor – Justyna Błaszczyk, główna księgowa- Beata Jabłońska, instruktor – Agnieszka Denderz, instruktor w Klubie Malucha CIKUSIE- Agata Jeziorska- Duchna. Opr. na podstawie materiałów źródłowych CIK-u. Poniżej migawki foto z dziesięcioletniej działalności.

KO

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.