Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Dziemionach i Zelgnie

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsiach Zelgno i Dziemiony. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży stanowią odrębne pozycje przetargowe. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić do dnia 22.08.2017 r. Przetarg rozpocznie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Chełmża

BEZPIECZNE ŻNIWA

Żniwa to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wypadków.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

        „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja 26.06.2017r. - 28.07.2017r.

Sprzedaż nieruchomości w Głuchowie

          Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych w Głuchowie. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić do dnia 04.08.2017 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża lub na konto Gminy Chełmża. Przetargi rozpoczną się o godz. 9.00 w dniu 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Chełmża.

JEST UMOWA - SĄ PIENIĄDZE NA KANALIZĘ

Kolejne środki unijne na infrastrukturę Gminy Chełmża

      6 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej zadań z zakresu gospodarki ściekowej. Jednym z beneficjentów jest Gmina Chełmża, która zamierza zrealizować zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie”. Szacowany koszt inwestycji to 1 mln 353 tys zł, a przyznana dotacja to 692 641 zł.

BIBLIOTEKA NA WAKACJACH

           Biblioteka na wakacjach - to tytuł programu realizowanego przez biblioteki gminne dla dzieci w okresie wakacyjnym w terminie od 3 do 7 lipca b.r. W tym czasie zgłoszone dzieci do udziału w zajęciach biorą udział w różnych spotkaniach i atrakcjach  wakacyjnych. W programie uczestniczy 48 dzieci.

ABSOLUTORIUM za 2016 rok

RADA OBRADOWAŁA

           Podczas czerwcowych obrad XXXII Sesji Rady Gminy  najważniejszym punktem było rozpatrzenie przez Radę wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jackowi Czarneckiemu za rok 2016. Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Uchwalenie absolutorium oznacza społeczną aprobatę dla działań Wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2016 r.

Szkolenie pracowników

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 lipca br z powodu obowiązkowego szkolenia pracowników UG stanowiska obsługujące zadania dotyczące:

 • dowodów osobistych,
 • ewidencji ludności,
 • działalności gospodarczej,
 • planowania przestrzennego,
 • sieci dróg,
 • wycinki drzew,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki mieszkaniowej

będą dostępne dla interesantów tylko do godz. 9.00. Wszelkie wnioski  proszę składać w sekretariacie ( biuro nr 19, I-pietro).

Za utrudnienia przepraszamy.

Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Dzień Dobry Wakacje !

          W dniu 1 lipca zorganizowany został w Brąchnówku  sołecki piknik wakacyjny pod nazwą "Dzień  Dobry  Wakacje !". Organizatorami imprezy byli wspólnie Sołtys Sołectwa Brąchnówko Bożena  Insadowska wraz z Radą Sołecką , Koło Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka z przewodniczącą Koła Urszulą Pszczołowską  oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Na imprezie gościli m.in.Sekretarz Gminy Chełmża panią Ewę Pudo i Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża i Radny z Brąchnówka pana Janusza Iwańskiego.

MIESZKAŃCU - SKORZYSTAJ Z OFERTY SZCZEPIEŃ

         W roku bieżącym Ośrodek Zdrowia w Zelgnie będzie realizatorem dwóch programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Szczepieniami objęte będą dzieci w wieku 24-36 m-c życia oraz osoby pow . 65 r.ż. leczące się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej.

ZROBIĄ COŚ DLA SIEBIE I INNYCH

          Jeszcze nie ucichły emocje po udanych  inicjatywach z ubiegłorocznej edycji konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE – a już lada dzień odsłona tegorocznych przedsięwzięć. Umowy na dofinansowanie realizacji  projektów podpisały z gminy organizacje: Stowarzyszenie DZIAŁAMY RAZEM z Nawry, KAK SZPILKI z Kończewic, KGW Kiełbasin i OSP Grzegorz.

SMERFOWY BAL CIKUSIÓW

         To był już IV Podwórkowy Bal Malucha, który odbył się 30 czerwca b.r. w Klubie Malucha CIKUSIE  w Skąpem. Ze względu na wakacyjny deszczyk bal odbył się w miejscowej świetlicy wiejskiej. Dzieciom tak spodobały się smerfne zabawy , że impreza odbyła się pod hasłem tegorocznego gminnego Dnia Dziecka w Nawrze czyli Smerfów.

SZYBKI WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY

         Ministerstwo Cyfryzacji  stworzyło portal internetowy, który umożliwia złożenie wniosku o dowód bez wychodzenia z domu. Co zrobić by skorzystać z możliwości elektronicznego składania wniosku o nowy dokument? Należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl.

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ - PAMIĘTAJ O SZKOLENIU!

        W związku ze stałym zagrożeniem w Polsce afrykańskim pomorem świń w dniu 6 lipca br. (czwartek) o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały odbędzie się szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Chełmża związane z tematyką ASF. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

GRUPY REKREACYJNE NA ZLOCIE

           I ZLOT GRUP REKREACYJNYCH w Zalesiu za nami! Prawie 120 uczestników wzięło udział w I zlocie w Zalesiu zorganizowanym podczas tegorocznego Powitania Lata Zalesie 2017’. Uczestnicy przybyli do Zalesie rowerami lub na pieszo z kijkami nordic walking. Każda grupa była inna: wyróżniała się nazwą, ubiorem i liczebnością. W sumie do Zalesia na zlot przybyło osiem grup rekreacyjnych z wielu miejscowości w gminie, a nawet i z Torunia.

SĄ PIENIĄDZE - NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I ZAWODOWY

        Mieszkańcy obszaru Ziemi Gotyku mogą włączyć się w rozwój projektów mających na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, ubóstwa, choroby, niepełnosprawności oraz innych sytuacji losowych. Na ten cel LGD przeznaczy  2,2 mln złotych.

NARESZCIE WAKACJE!

          Drodzy Uczniowie z Gminy Chełmża! Nadszedł  koniec roku szkolnego 2016/2017. Dzisiaj odebraliście  świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnaliście nauczycieli, koleżanki, kolegów  i rozpoczęliście okres wypoczynku wakacyjnego. Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Wychowawcy, Grona Pedagogiczne i wszyscy Pracownicy szkół wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

WITAMY LATO - ZALESIE 2017'

        21 czerwca powitaliśmy astronomiczne lato.  Najwyższa pora, aby powitać  nadchodzący sezon wakacyjny. Dlatego wzorem lat minionych zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wspólnej inauguracji lata w Zalesiu w najbliższą niedzielę 25 czerwca br. Rozpoczęcie festynu Powitanie Lata – Zalesie 2017’ godz. 15.00, duża plaża przy scenie.

WAKACJE NIECH BĘDĄ BEZPIECZNE

          WAKACJE TUŻ, TUŻ .... Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Zwłaszcza w lipcu  i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje na koloniach, obozach, nad wodą czy w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc ograniczyć zagrożenie przypominamy wszystkim o kilku zasadach bezpieczeństwa.

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIRCÓW

        Wnioskodawcy wybrani przez LGD Ziemia Gotyku w ramach naborów wniosków przeprowadzonych w grudniu 2016 roku, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Samorząd Województwa  podpisali już o umowy o przyznanie pomocy i zaczynają realizację swoich inwestycji. Natomiast LGD planuje już kolejne nabory na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.

Granty na inicjatywy!

        Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i przedsięwzięcia „Razem dla siebie i innych” planuje wesprzeć w postaci grantów inicjatywy oddolne. Zadaniem wspartych inicjatyw ma promowanie szeroko pojętego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego oraz innych atrakcji turystycznych i produktów  lokalnych.

Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów

            Ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) będą finansowane działania zakresem obejmujące budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. A mowa dokładnie o atrakcjach turystycznych przy ścieżkach i szlakach rowerowych, siłowniach zewnętrznych, placach zabaw, wiatach, miejscach postojowych, boiskach do gier zespołowych, świetlicach wiejskich oraz o zachowaniu dziedzictwa lokalnego np. restauracja lub renowacja obiektów zabytkowych.Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się w siedzibie LGD w Brąchnówku 18 w dniu 22 czerwca od godz. 13.30.

Zelgno - KONCERT MUZYKI I SMAKÓW

      Niedziela 18 czerwca upłynęła mieszkańcom gminy pod znakiem Przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko - Pom. Imprezą towarzysząca był PIKNIK WIEPRZOWY.

ZELGNO - UWAGA NA DRODZE

       Wójt Gminy Chełmża informuje , że w dniu 18.06.2017r. w  godzinach od 12.30 do 13.15  w miejscowości Zelgno odbędzie się Przegląd  Orkiestr Dętych OSP Województwa Kujawsko - Pomorskiego połączony  z przemarszem po drodze wojewódzkiej nr 551 na odcinku o długości 210 mb. W związku z zaistniałymi okolicznościami w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, za które serdecznie przepraszamy.

KUJAWSKO-POMORSKIE NAJLEPSZE I MY TEŻ

         Gmina Chełmża otrzymała okolicznościowy certyfikat potwierdzający wkład naszego samorządu gminnego w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez województwo kujawsko-pomorskie. Certyfikat dla Gminy Chełmża podczas IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Samorządowego odebrał Zastępca Wójta Kazimierz Bober.

POMYSŁ NA WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW

        Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych we współpracy z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich "GOSPODYNI" organizuje, dla dzieci rolników, Kolonie w Dziwnówku n/morzem - Województwo Zachodnio - Pomorskie. Zasady naboru kolonistów ogłoszono na naszej stronie www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl

POWIAT TEŻ DA STYPENDIUM - termin ucieka!

          Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego rok szkolny 2017/2018 . Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, którzy:  uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego,legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.

Stypendium im. Jacka Luntkowskiego - termin ucieka!

       Trwa nabór wniosków o przyznanie gminnego stypendium im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2017/2018. O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, liceum, technikum i gimnazjum akademickiego, którzy za miniony rok szkolny osiągnęli średnią ocen od 4,00 w górę. Wniosek można złożyć do poniedziałku, 31 lipca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży.( I piętro pok.nr 8 )

Sprzedaż nieruchomości w Sławkowie

Wójt Gminy Chełmża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Sławkowo. Działka nr 114/39 o pow. 0,1770 ha, KW nr TO1T/00052095/1, cena wywoławcza 18 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 05.07.2017 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Gminy Chełmża. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 9.00.

SIATKÓWKA NA POCZĄTEK LATA

        Tegoroczna inauguracja lata w Gminie Chełmża w Zalesiu odbędzie się w niedzielę 25 czerwca br. Od lat przyjęło się, że festyn Powitanie Lata poprzedza turniej siatkówki plażowej. Kolejny już  XI Wielki Turniej Siatkówki Plażowo – Rekreacyjnej zaplanowano na  sobotę 24.06.br.

MAJĄ RELIKWIE PATRONA KOŚCIOŁA

           Kościół filialny w Kończewicach – parafia Nawra  posiada już relikwie swego patrona. Bp Andrzej Suski  dokonał wczoraj uroczystego aktu wprowadzenia do tutejszej  świątyni relikwii św. Jana Pawła II.

Życie przemija, to co spisane pozostaje

        Za nami promocja książki „Od solidarności do samorządności” zawierającej wspomnienia  mieszkańca Gminy Chełmża Henryka  Śmiałka. Książka składa się z trzech części poświęconych kolejno działalności autora w Solidarności Rolników Indywidualnych w Gminie Chełmża, działalności w samorządzie gminnym i OSP Skąpe. Pozycja liczy 532 strony i jest wyposażona w adekwatne materiały ikonograficzne.

Bezpieczne podróże małe i duże

          „Bezpieczne podróże małe i duże” - to projekt CIK-u realizowany w ramach konkursu „Wieś na weekend’2017”  w ramach Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017. W ramach projektu w miejscowości Nawra w dniu 4 czerwca na parkingu przy kościele – podczas Gminnego Dnia dziecka stanie mobilne miasteczko drogowe.

WODA JESZCZE SMACZNIEJSZA

        Modernizacje istniejących na terenie gminy Stacji Uzdatniania Wody to inwestycje w zdrowie mieszkańców. Z kolei zadaniem gminnej spółki WODKAN jest, aby do domów trafiała czysta i smaczna woda. Dlatego na terenie stacji uzdatniania wody w Morczynach prowadzone są prace przy wykonaniu nowej studni głębinowej.

NAWRA WSIĄ SMERFÓW - Gminy Dzień Dziecka

        Tegoroczny gminny Dzień Dziecka w Nawrze odbędzie się już po raz szósty. Na dzień 4 czerwca ta gminna wieś zamieni się w gigantyczną wioskę smerfów.  Tym razem będzie bardzo niebiesko, a to za sprawą Parady Smerfów – dzieci, które w niedzielne popołudnie zjadą do Nawry, aby obchodzić swoje doroczne święto. A do tego wszystkiego imprezą towarzyszącą będzie mobilne miasteczko drogowe, w którym dzieci będą  uczyć się jak bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo lub rowerem.

MIESZKAŃCY POWSPOMINAJĄ

         Dzisiaj w Zelgnie odbędzie się uroczysta Sesja Rady Gminy Chełmża. Rozpoczęcie części uroczystej godz. 16.00. Jej obrady będą miały szczególny i uroczysty charakter. Jest ona poświęcona 27 rocznicy odrodzenia Samorządu Terytorialnego.

Strażacy będą świętować

GMINNY FLORIAN

       Tegoroczne Gminne Obchody Święta Strażaka odbędą się już w najbliższą sobotę 27 maja w Kuczwałach. Rozpoczęcie uroczystości godz. 11.00. Na placu przy świetlicy wiejskiej będzie w tym dniu bardzo uroczyście.

ZBADAJ SWOJE OCZY

         Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego ( profilaktyka jaskry) w dniu 8 czerwca br. do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Badania odbędą się w godzinach od 8.00 do 10.00. Zapisy telefonicznie pod numerem telefonu 56 675 98 84.

LEADER JEST TYLKO JEDEN

GRZYWNA - IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I KAPEL WESELNYCH

        IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I KAPEL WESELNYCH w Grzywnie podsumowała pamiątkowa fotografia  organizatorów i uczestników z  tegorocznego przeglądu i zabawa taneczna przy muzyce zwycięzcy. Zwycięzca turnieju może być tylko jeden - to zespół LEADER z Grudziądza, który  bawił publiczność do późnych godzin nocnych.  Dewizą LEADERA jest granie dla gości, a nie dla siebie -  jak mówią członkowie zespołu .

PRZY KAWCE I MUZYCE

SENIORZY  W MAJU

        Tradycyjnie  już jedno z majowych  popołudni seniorzy z gminy spędzili   na wspólnej  Majówce. To spotkanie ma już swoją tradycję i kolejny rok z rzędu jego uczestników gościła  Szkoła Podstawowa w Grzywnie. Blisko grupa trzystu najstarszych mieszkańcy zjechała na Majówkę z najodleglejszych zakątków gminy.

Zapraszamy w sobotę

Informujemy, że dnia 20.05.2017r.
Urząd Gminy Chełmża będzie czynny w godz. od 7:00 do 15:00.
Niestety kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

WSZYSTKO O KSIĄŻCE

          Jutro Festiwal Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego. Impreza organizowana jest z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego zawsze pod znakiem promocji czytelnictwa. Rozpocznie się o godz. 15.00 na Rynku w Chełmży.

ZALESIE - Małże na straży jakości wody

         Reakcja małży jest niezawodna. Zawsze wyczują występowanie szkodliwych i trujących substancji w wodzie. Dlatego od niedawna w Zalesiu w wodach jeziora chełmżyńskiego działa moduł małżowy, który kontroluje czystość tego akwenu.

URODZINY CIK-u - to już 10 lat!

          Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w dniu dzisiejszym  świętuje  swoje 10-te urodziny. I jak to każde urodziny : są niespodzianki, goście, życzenia i prezenty. Szczegółów nie zdradzamy.

OSTATNIE POŻEGNANIE

           Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zbigniewa Muchlińskiego. W latach 1990-2001 pełnił funkcję wojewody toruńskiego i kujawsko-pomorskiego. Od 12 listopada 1998 roku do 27 kwietnia 1999 roku był starostą powiatu nowomiejskiego. Działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej.

WOJEWÓDZTWO Z PATRONEM

        Na sesję Sejmiku Województwa w dniu 27 marca br. wpłynęła decyzja Stolicy Apostolskiej zatwierdzająca wniosek radnych Województwa o nadanie naszemu Województwu Patrona Jana Pawła II. W następstwie obrania papieskiego patronatu, tegoroczne Święto Województwa będzie miało szczególny charakter.

POZNAJĄ POWIAT - CZAS NA GMINĘ CHEŁMŻA

        Dokładnie 21 dni zaangażowania mieszkańców sołectw Grzywny i Strużala, sołtysów Gminy Chełmża oraz mieszkańców powiatu toruńskiego – projekt poparło 4.802 osoby. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów zgłoszonych w ramach puli powiatowej do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. To statystyki jakie odnotował zainagurowany w gminie projekt pod nazwą „ Poznaj swój powiat – dzisiaj Gmina Chełmża z Rybą w tle”. Gmina ma co do pokazania i na pewno warto, aby mieszkańcy powiatu ją bardziej poznali. Wspomniany projekt daje taką okazję.

PAMIĘTAMY - DZISIAJ DZIEŃ STRAŻAKA!

           Dzisiaj obchodzimy "Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. W myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

PŁYWAJĄCE BYLE CO - wyścig pojazdów wodnych

        Już po raz czwarty w Zalesiu podczas festynu Powitanie Lata odbędzie się wyścig pojazdów wodnych. To niezwykle malownicze i wesołe przedstawienie na wodzie. Uczestnicy muszą wybudować coś, co nie tylko utrzyma się na wodzie i popłynie napędzane wyłącznie siłą mięśni ludzkich i grawitacją, ale będzie również bardzo ciekawie wyglądać. Każdy, kto zbuduje pływające Byle Co, ma prawo startu w wyścigu.

POZNAJĄ SWÓJ POWIAT – DZISIAJ GMINA CHEŁMŻA

             Jutro  blisko dwustu mieszkańców z obszaru powiatu toruńskiego  wyruszy w trasę objazdową po ciekawych miejscach i obiektach w Gminie Chełmża. Taka forma prezentacji gminy, to część projektu realizowanego przez grupę liderów z miejscowości Grzywna i Strużal, który finansowany jest z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego i jeden z punktów programu konferencji inaugurującej w dniu jutrzejszym zaplanowane przedsięwzięcie.

GOTOWI NA NOWE INICJATYWY

         Do 18 maja br. potrwa nabór wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. W konkursie można ubiegać się o dotacje na inicjatywy mające na celu aktywizację lokalnej społeczności w wysokości do 6 tys. zł.  W tym celu w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne poświęcona objaśnieniom  związanym z wypełnianiem wniosku on-line.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków

         Wójt Gminy Chełmża z dniem 27.04.2017 r. rozpoczął nabór wniosków  o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być dotowana do wysokości 5.000,00 zł (niezależnie ile budynków zostanie do niej podłączonych), jednak nie więcej niż do 50% wartości inwestycji.

SAMORZĄDOWCY OBRADUJĄ

           W Toruniu trwają obrady  XXXI Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP, w którym uczestniczy  ponad 350 przedstawicieli polskich gmin. Naszą gminę reprezentują wśród obecnych Wójt Jacek Czarnecki, pełniący w Związku funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich RP i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY! MANEWRY RATOWNICZE ZA NAMI

          I Wojewódzkie  Manewry Ratownicze  ZALESIE 2017', które  miały miejsce w Gminie Chełmża w dniach 22-23.04.br dowiodły, kto z uczestników potrafi najlepiej udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. A było komu i z kim rywalizować. W tegorocznej edycji udział wzięły zastępy ratowników, w skład których weszli mundurowi PSP, Miejskiej Straży, OSP, pracownicy WOPR i młodzież szkolna, w tym klasy mundurowe. Manewry ratownicze, jakie  miały miejsce w Zalesiu, w naszym województwie  odbyły się po raz pierwszy.

DORADZĄ ORGANIZACJI ZA DARMO

         Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe. Spotkanie z doradcami odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. (czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” - Brąchnówko 18 w godzinach od 14.00 do 18.00.

CZAS NA MANEWRY - zapraszamy do ZALESIA!

        Czy strażacy ochotnicy, grupy młodzieżowe potrafią udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy? Sprawdzone to zostanie podczas I Wojewódzkich  Manewrów Ratowniczych ZALESIE 2017', które  odbędą się już w najbliższy weekend 22-23.04.br.  W tegorocznej edycji udział wezmą zastępy ratowników OSP i szkolnych klas mundurowych z kujawsko-pomorskiego. Łącznie udział zapowiedziało 18 drużyn. Organizatorami imprezy są: Wójt Gminy Chełmża, Prezes ZG OSP i Prezes OSP Grzegorz. Patronat honorowy nad impreza objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

GRATULACJE DLA MILENKI

         Kolejny nasz mieszkaniec, tym razem mieszkanka w gronie laureatów. Milena Jastrzębska - uczennica Małej Szkoły w Brąchnówku odniosła sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt."Zapobiegajmy pożarom". W eliminacjach wojewódzkich zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

GMINA WYSPRZĄTANA !

      Na krótko przed świętami  wielkanocnymi przeprowadzono na terenie gminy akcję  porządkową WIOSNA 2017'. W ramach podjętych działań  zebrano blisko 6,5 t odpadów.

Powszechny Spis Rolny

    Szanowni Państwo, w 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego. Chcąc jak najlepiej przygotować się do realizacji tego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym Spisie. Udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach, poinformowanie pracowników oraz o przekazanie informacji o nich mieszkańcom. Ważny jest każdy głos. Wszystkie zebrane opinie będą zbliżały nas do przygotowania badania zgodnie z Państwa potrzebami.
Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej GUS pod tym adresem  oraz urzędów statystycznych. Kwestionariusz można wypełniać do dnia 30 kwietnia 2017 r. Plik z odpowiedziami prosimy przesłać na adres e-mail: konsultacje@stat.gov.pl

Z poważaniem
Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
Wioletta Zwara

 

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Rusza nabór wniosków w Programie Działaj Lokalnie X !

           Już za kilka dni rusza nabór wniosków w Programie Działaj Lokalnie X ! W roku bieżącym Gminami Partnerskimi programu są: Gmina Lisewo, Gmina Chełmża, Gmina Grudziądz oraz Gmina Wąpielsk. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, gdzie znajduje się Ośrodek "Działaj Lokalnie" zaprasza również do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.

2 maja - Urząd Gminy Chełmża nieczynny

Informujemy , że dnia  02.05.2017r.

Urząd Gminy Chełmża  będzie nieczynny.

Jednocześnie przekazujemy, że  dnia 20.05.2017r. Urząd Gminy Chełmża

będzie czynny  w godz. od 7.00  do 15.00 .

Przepraszamy za utrudnienia

JAK NA WESELU - GRZYWNA 20.05.2017'

         IV Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych odbędzie się 20 maja br. w Grzywnie. Zespoły i kapele, które chcą zaprezentować swój dorobek muzyczny na weselnej scenie w Grzywnie mogą zgłosić swój udział w przeglądzie. Termin zgłoszenia upływa 20 kwietnia br.

PADŁE I ZABITE ZWIERZĘTA POD KONTROLĄ

         Z uwagi na spadek liczby badań w ramach biernego nadzoru wścieklizny tj. znacznym zmniejszeniu ilości zwierząt przebadanych laboratoryjnie w kierunku wścieklizny w roku 2016 w stosunku do roku 2015, Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośba o podjęcie działań mających na celu zwiększenie takich zgłoszeń. Dotyczy to zarówno zwierząt dzikich padłych w pobliżu gospodarstw i domostw oraz padłych i zabitych zwierząt z objawami klinicznymi wskazującymi na wściekliznę.

WODKAN SKOŃCZYŁ 5 LAT!

         Dokładnie 1 kwietnia minęło 5 lat, jak powołana do działalności została gminna spółka - Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp z o.o. s siedzibą w Nowej Chełmży. Życzenia urodzinowe z tej okazji na ręce Prezesa Mariusza Gumińskiego przekazał Wójt Jacek Czarnecki. Pan Wójt życzył dalszego, pomyślnego rozwoju Spółki, poszerzanie zakresu jej usług, przyrostu majątku oraz dobrej opinii wśród odbiorców usług.

MAZURKI POSZŁY NA STÓŁ

          Mazurki wielkanocne to ciasta, które goszczą na naszych stołach raz do roku. Może to właśnie z tego powodu większość wielkanocnych mazurków jest tak nieprzyzwoicie słodka i pyszna. Absolutny klasyk, to mazurek  lukrowy, przyozdobiony kandyzowanymi owocami, cieszy oko, jest słodziutki, niski i na stole wygląda ślicznie. Takie właśnie zaprezentowane zostały podczas gminnego konkursu kulinarnego zorganizowanego tuż przed świętami.

KURY UWOLNIONE !

           Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że od dnia 05 kwietnia br. możliwe jest wypuszczanie kur z zamknięcia. W załączeniu obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

KONKURS z Autostradą A1

        Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w konkursie pn." Amber One Bliżej Nas". Wystarczy napisać projekt, który wymaga wsparcia finansowego. W konkursie wyłonionych zostanie sześć najlepszych projektów, które realizować będą mieszkańcy danego lokalnego środowiska na rzecz polepszenia jakości życia w danej miejscowości. W organizowanym konkursie pula środków to kwota 23.000 zł. Wnioskodawcami mogą być organizacje działające na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1.

ZALESIE - NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

        Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy ogłosiła II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości nierolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w m. Zalesie. Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2017 r. w SZGZ w Łysomicach o godz. 10.00.

ZGŁOŚ STOISKO NA JARMARK

        Chętni wystawcy już teraz mogą zgłaszać stoiska handlowe i wystawiennicze na V Jarmark Pluskowęski. Zgłoszenia przyjmowane są w kategoriach : rękodzieło, produkt ekologiczny, gospodarstwo agroturystyczne i stoisko handlowe. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA  wystawcy powinni  dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca  br. do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.

WSZYSTKO O PŁATNOŚCIACH NA SZKOLENIU

         Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. ,,Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 oraz realizacja wymogu zazielenienia’’. Szkolenie odbędzie się  w dniu 13.04.br (czwartek) o godz. 1000w sali nr 4 UG w Chełmży, ul Wodna 2.

OBOWIĄZUJE NOWE STUDIUM

         Od 30 marca br. dla obszaru Gminy Chełmża obowiązuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które  zatwierdzili na ostatniej sesji RG gminni radni. Studium to dokument, który określa i  formułuję strategię rozwoju lokalnego, określa kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd.

ŚWIATŁO PAMIĘCI – W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU

       Minęło 12 lat, odkąd odszedł od nas Papież św. Jan Paweł II. W rocznicę śmierci o Ojcu Świętym pamiętali mieszkańcy Miasta i Gminy Chełmża. Każdy uczestnik spotkania w Kończewicach zapalił własne „światło pamięci”. Modlitwą oddano hołd Świętemu Janowi Pawłowi II.

GMINNA OŚWIATA PO REFORMIE

         W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta uchwała wcześniej musiała zostać przedłożona Kuratorowi Oświaty, który miał 21 dni na wydanie opinii w zakresie zgodności z prawem. Opinia ta była wiążąca dla Rady Gminy.

RADNI GMINNI OBRADOWALI

           W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna już w kadencji sesja Rady Gminy Chełmża. Tym razem Radni zajęli się m.in. siecią szkół w związku z reformą oświaty i uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża. W porządku obrad były również takie punkty jak Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023, sprawozdania z działalności i wydatków Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku i Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za miniony roku.

WĘDKARZE PO WYBORACH

         W toruńskim okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się Walne Zebranie. Funkcję Prezesa Zarządu Okręgu na kolejną nową kadencję powierzono Mirosławowi Purzyckiemu. PZW prowadzi pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju sportu wędkarskiego, ochrony środowiska i ekologii w naszym regionie.

REHABILITACJA W WAKACJE - CZEMU NIE

         W okresie letnich wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Warunek – jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie, ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 66 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2002-2010.

STUDIUM FINISZUJE

         Na najbliższej sesji Rady Gminy ma zostać zatwierdzone nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Do prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXV / 278 / 13 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2013 r. Wczoraj z ostatecznym kształtem  dokumentu zapoznali się Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Radni Gminni.

W TROSCE O WOLNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ

          „Wyrażamy głębokie zaniepokojenie planami zmierzającymi do ograniczenia mieszkańcom prawa do decydowania, komu powierzają zarządzanie swoją gminą, a tym samym do odebrania im możliwości wpływu na los ich małych ojczyzn..." – czytamy w stanowisku III Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 20 marca br. w Przysieku. Przyjęte stanowisko wyraża zaniepokojenie w sprawie kierunków rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce.

25 LAT Diecezji Toruńskiej

          Diecezja Toruńska obchodzi 25 rocznicę ustanowienia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku. Obchody tego historycznego wydarzenia odbędą się w Toruniu w najbliższą sobotę 25 marca pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

NAJBARDZIEJ UDANY MAZUREK - KONKURS

           Jest jeszcze czas, aby zgłosić swojego świątecznego Mazurka na konkurs kulinarny. Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku mazurków wielkanocnych, wymiana doświadczeń kulinarnych,  a przy okazji aktywizacja społeczności lokalnej i promocja tradycyjnego, wielkanocnego wypieku - to cele konkursu wielkanocnego na tradycyjnego MAZURKA WIELKANOCNEGO.Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie do dnia  4 kwietnia br.

PAMIĘTAMY - 2 KWIECIEŃ

        Z inicjatywy Mieszkańców Miasta i Gminy  Chełmża zrodziła się myśl o  spotkaniu  w 12 rocznicę śmierci  Jana Pawła II. Zapraszamy w niedzielę 2 kwietnia br. godz. 21.00 pod Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

WIOSENNIE U CIKUSIÓW

        Dzieci z Klubu Malucha "Cikusie" pierwszy dzień wiosny powitały razem ze swoim Marianem-przybyszem z kosmosu. Zabaw i tańców nie było końca. Natomiast już następnego dnia czekała na dzieci fantastyczna niespodzianka-przedstawienie teatralne "Jedna jaskółka wiosny nie czyni", na którą wybrały się wspólnie z klasą "O" do miejscowej świetlicy w Skąpem.

Sprzedaż działek w Browinie

          Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Browinie. Sprzedaż działek odbędzie się 25 kwietnia w Urzędzie Gminy Chełmża. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić do dnia 19.04.2017 r.

NASZE 2o lat – szukamy rówieśników

JUBILEUSZ KURENDY

           W tym roku ,,Gazeta KURENDA '' kończy 20 lat. Chcielibyśmy poznać tych, którzy urodzili się w 1997 roku. Opowiedzcie nam co robicie, jak żyjecie, pewnie jesteście już po maturze i studiujecie, a może nawet pracujecie? Czekamy na Was, na Wasze zdjęcia i kilka słów o sobie.

ZALICZYLI CYKLOERGOMETR

       18 marca w sali widowiskowo - sportowej Szkoły Podstawowej w Zelgnie odbyły się zawody na cykloergometrze kolarskim. Rywalizacja polegała na uzyskaniu jak największej prędkości na specjalnym urządzeniu sportowym. Każdy zawodnik uczestniczył w trzech próbach.

Zmiana siedziby ZE-AS

        Uprzejmie informujemy, iż Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża zmienił siedzibę. Nowa lokalizacja ZE-AS'u to ul. Paderewskiego 11 w Chełmży(budynek gdzie znajduje się m.in. GOPS,  - II piętro).  Telefon do ZE-AS'u 663 533 500.

PAMIĘTAMY - AKCJA WIOSNA!

Wspólnie zadbajmy o porządek !

          07.04.2017 r. WIOSENNA AKCJA Sprzątania Świata na terenie Gminy Chełmża. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane czystością naszej gminy do wzięcia w niej  udziału. Tradycyjnie swój udział w akcji potwierdziły szkoły. Osoby chętne mogą zgłaszać się do sołtysów, gdzie otrzymają worki i rękawice oraz zostanie im wskazany teren do sprzątania. Zbiórką odpadów  zajmie się Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

ZAWODY NA CYKLOERGOMETRZE

           Zapraszamy na zawody sportowe na cykloergometrze kolarskim. Zawody odbędą się już w najbliższą sobotę 18.03.br w sali widowiskowo - sportowej w Zelgnie. Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00.

CZAS NA WYJAZD REKREACYJNY

        W terminie 7-8.04.br zapraszamy chętne osoby na wyjazd rekreacyjny organizowany w ramach tegorocznej edycji programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina”. Wyjazd  jest jednym z przedsięwzięć obejmującym formy rekreacji ruchowej proponowane w ramach wspomnianego programu. Tym razem trasa  wyjazdu powiedzie na Pojezierze Brodnickie.

MIŚ DLA GOSPODARZY TURNIEJU !

           Gminny turniej „Jestem Sprawny” ma już ponad 10 lat, a emocje mu towarzyszące pozostają aż do pozazdroszczenia. Udowodniła to kolejna jego edycja, tym razem zorganizowana w sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie. Turniej „Jestem Sprawny” to nie tylko świetna zabawa, ale i sportowa rywalizacja. Zwycięstwo i nagrodę główną- pluszowego Misia wywalczyła reprezentacja  gospodarzy tegorocznego turnieju – Szkoła Podstawowa w Zelgnie. Dla zwycięzców z Zelgna to już piąty pluszowy Miś w ich szkolnej kolekcji. Gratulujemy !

 • Sołtysi Gminy Chełmża podcas ubiegłorocznego wyjazdu...

ŻYCZENIA DLA SOŁTYSÓW

          Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska i jego mieszkańców. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję i ma też swój Dzień – 11 marca.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się zgodnie:
1.  Ustawą z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60),
2. Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2017/2018.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/17 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 marca 2017 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMŻA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

13.03. – 20.03.2017

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03. – 31.03.2017

01.06.-09.06.2017

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/  klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

do 07.04.2017

do 16.06.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2017

23.06.2017

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.04.-27.04.2017

23.06.-30.06.2017

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.04.2017

03.07.2017

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 w punktach przedszkolnych lub szkołach podstawowych, do których uczęszczają ich dzieci w terminie od 13 marca 2017 r. do 20.03.2017 r.

Do Punktów Przedszkolnych przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze  Gminy Chełmża.

Formularze rekrutacyjne do Punktów Przedszkolnych wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zelgnie w terminie od 13 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. Formularz można także złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 18.

ZEAS

WIOSNĄ - STOP WYPALANIU TRAW !

         Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach jest często przyczyną pożarów. W okresie wiosny wypalanie traw w różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach - to przyczyna wielu pożarów oraz całokształt złożonych zmian, jakim ulegają makro i mikro organizmy.

Dla Ciebie, Zuziu…

        25 lutego uczniowie klasy III a wzięli udział w akcji charytatywnej dla Zuzi - „Pomaganie przez zumbowanie”, zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Grzywnie.  Pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali krótką inscenizację  pt. Zamieszanie w krainie bajeki wykonali dekoracje do przedstawienia. W ten sposób dzieci włączyły się w pomoc dla chorej koleżanki z klasy.

Sprzedaż nieruchomości w Sławkowie

            Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Sławkowo. Działka nr 114/39 o pow. 0,1770 ha, KW nr TO1T/00052095/1, cena wywoławcza 40 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 03.04.2017 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Gminy Chełmża.

RUSZYŁ PROGRAM LEKOWY

          W marcu 2017 został wznowiony Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program skierowany jest  do kobiet w wieku 60 lat  i starszych oraz mężczyzn w wieku 65 lat  i starszych, zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża. O pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód, w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1.268,00 zł netto, zaś w przypadku osoby w rodzinie kwoty 1.028,00 zł. Osoby samotnie gospodarujące mogą liczyć na wsparcie  w wysokości 100 zł, zaś osoby w rodzinie do wysokości 150 zł.

Pomoc finansowa  przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z dołączonymi załącznikami, tj.:

 • dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymywanego dochodu, (odcinek emerytury/renty, decyzja przyznająca świadczenie)
 • zaświadczeniem lekarskim, które jest ważne przez okres 6 miesięcy,
 • ksero recept
 • oryginał faktur wystawiony na osobę składającą wniosek. W przypadku sprzedaży zamiennego leku, do wniosku powinna być dołączona adnotacja farmaceuty, iż sprzedany lek jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty.

Powyższy Program realizowany był w roku 2014, 2015 oraz 2016.  Kontynuacja tej formy wsparcia dla grupy najstarszych mieszkańców Gminy jest zasadna i jak najbardziej potrzebna  Zainteresowanie powyższym programem  wzrasta, w związku z podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych. Jak niejednokrotnie podkreślali odbiorcy powyższego  Programu, doceniają oni  możliwość skorzystania z pomocy  programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na  zaspokojenie ich elementarnych potrzeb bytowych.

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim osoby zainteresowane mogą odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro) jak i można pobrać na stronie Internetowej Gminy Chełmża. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: 56 6756019.


Kierownik GOPS
Anna  Bykowska

NAPISZ PROJEKT Z FIO

           Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację ! Od 16 lutego do 17 marca 2017 trwa nabór wniosków w konkursie "Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

OFIARUJ POMOC ZUZI !

        Możemy pomóc w leczeniu Zuzi - uczennicy klasy III a SP w Grzywnie. Wystarczy w rocznym rozliczeniu PIT przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego: Fundacja „ŚWIATŁO” Nr KRS 0000183283, cel szczegółowy - Dla Zuzi Trzpil.

W prezencie z okazji Dnia Kobiet - Tyle słońca ...

          W tym roku mieszkanki Gminy Chełmża z okazji swojego święta wysłuchają koncertu wypełnionego piosenkami śpiewanymi niegdyś przez niezapomnianą „Bursztynową Dziewczynę” - Annę Jantar. Artystkę kochają do dziś liczne rzesze fanów w Polsce i za granicą. Podczas koncertu, prócz piosenek, przytaczane będą również wspomnienia o Annie Jantar.  Organizatorem Święta Pań jest Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

NABÓR ROZPOCZĘTY - SŁUŻBA W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

          Jak poinformował nas Komendant WKU w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski, został utworzony nowy rodzaj sił zbrojnych Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Na terenie naszego województwa planowane jest w 2018 roku utworzenie brygady obrony terytorialnej. W związku z tym rozpoczęto nabór ochotników do służby w WOT.

OSTATNIE POŻEGNANIE

           Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Genowefy Nowak z Zajączkowa. Przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa swojej wsi. W roku 2010 uhonorowana najwyższym gminnym wyróżnieniem „Zasłużony dla Gminy Chełmża” nadanym przez Radę Gminy Chełmża.

KOLEJNA PODKOWA NA SZCZĘŚCIE

        Do tegorocznego grona laureatów  Szlachetnej Podkowy dołączył kolejny przedsiębiorca z Gminy Chełmża. Tym razem w kategorii „Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich” to gminne wyróżnienie Wójt Gminy Jacek Czarnecki wręczył p. Andrzejowi Kwiatkowskiemu z Nowej Chełmży.

ARMIA WZYWA - CZAS NA KWALIFIKACJĘ

         Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą, muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia.

PROFILAKTYKA W 2017’

Mieszkańcy skorzystają z badań

        Mieszkańcy gminy w roku bieżącym będą mogli skorzystać z kolejnych  bezpłatnych badań w ramach zaplanowanych programów zdrowotnych. Dokładnie dotyczy to dwóch programów.

SZLACHETNE PODKOWY 2017’ ROZDANE !

        W sobotni wieczór 18 lutego br. podczas galowego III Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża wręczone zostały statuetki „Szlachetna Podkowa”. Statuetki przyznane w kategorii – przedsiębiorczość wręczyli wyróżnionym Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

         Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielczynach obchodziły swoje podwójne święto: 50 rocznicę powstania KGW Bielczyny i 15 lecie reaktywacji organizacji. Spotkanie jubileuszowe stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz złożenia jubilatkom gratulacji i wyrazów uznania za trud włożony w krzewienie rodzimej kultury.

Sprzedaż nieruchomości w Dziemionach i Zelgnie

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsiach Zelgno i Dziemiony:

 1. Zelgno – działka nr 106 o pow. 0,8700 ha, KW nr TO1T/00045223/6, cena wywoławcza 86 000,00 zł;
 2. Dziemiony – działka nr 86 o pow. 0,3300 ha, KW nr TO1T/00001910/9 cena wywoławcza 64 600,00 zł;
 3. Dziemiony – działka nr 52 o pow. 0,3200 ha, KW nr TO1T/00010453/3, cena wywoławcza 15 000,00 zł.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży stanowią odrębne pozycje przetargowe.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

          15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

ZAGRAJĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY

         Tegoroczny Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża rozegrany zostanie 26 lutego br. w sali sportowej przy SP w Kończewicach. Start godz. 9.00. To pierwsza impreza sportowa z udziałem mieszkańców zaplanowana na  rok 2017.

MORSY O BEZPIECZNEJ ZIMIE - zapraszają do ZALESIA !

          Toruńskie Morsy i Morsy Gminy Chełmża zapraszają mieszkańców gminy i okolic na imprezę pod nazwą ,,Bezpieczna zima,’’która odbędzie się w sobotę 18.02. br. o godzinie 8.00 na plaży jachtowej w miejscowości Zalesie. Celem imprezy jest uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach, jakie mogą napotkać podczas wejścia na lód.

FORUM PARTNERÓW Ziemi Gotyku

        W świetlicy wiejskiej w Brąchnowie w najbliższy poniedziałek 20 lutego odbędzie się coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD.  Forum poprowadzi jego przewodniczący Jacek Czarnecki.

ROLNIKU – WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU

Nowe umiejętności – szansą na sukces i  lepsze jutro

         Dokładnie 23 lutego br. rolnicy z gminy wezmą udział w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym, które tradycyjnie już odbędzie się w Grzywnie w restauracji „U Boryny”. Tym razem „Nowoczesna technika opryskiwania upraw polowych” będzie tematem przewodnim spotkania, który poprowadzi  prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Kierownik Zakładu Agroinżynierii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

SZLACHETNE PODKOWY PO RAZ TRZECI !

DLA KOGO tym razem Szlachetna Podkowa

         W tegorocznej edycji w gronie nominowanych do statuetki SZLACHETNA PODKOWA znalazło się siedmiu  przedsiębiorców z Gminy Chełmża. Laureatów dokładnie poznamy już w najbliższą sobotę 18 lutego podczas organizowanego w Grzywnie  III Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża.

PTASIA GRYPA CORAZ BLIŻEJ !!!!!

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 7 lutego 2017 r. pierwszego przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie, podejmowane są działania administracyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków i prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne.

Aktualne informacje dotyczące grypy ptaków na terenie kraju znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl    

Wszystkim hodowcom drobiu oraz właścicielom przydomowych stad polecamy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy   o obowiązku rejestracji ferm i przydomowych hodowli drobiu u Powiatowego Lekarza Weterynarii w TORUNIU tel. 566553030, 694457867. Niedopełnienie rejestracji jest obarczone odpowiedzialnością karno-administracyjną.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Edward Kaniecki

TRWAJĄ FERIE

         Podczas trwających ferii Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wraz z miejscowymi współorganizatorkami zorganizowali aż pięć dni atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Dźwierzna i okolic. W trakcie spotkań dzieci tradycyjnie mogły wziąć udział w zabawach i konkursach, w których do wygrania były cenne nagrody.

CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA

           Misja ich działalności brzmi: realizacja ciekawych inicjatyw społecznie użytecznych. Nie brakuje im do tego zapału i wiary w to co robią. Mowa o lokalnych liderach organizacji i społecznikach w Gminie Chełmża, których zauważają nawet poza jej granicami. Jak pokazał miniony  rok, w  naszej gminie nie brakuje pełnych pasji hobbystów i społeczników. Dowodem tego są nominacje dla naszych mieszkańcach w ostatnich konkursach Powiatu Toruńskiego. Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Chełmża  osoby te ponownie zostały ujawnione i przedstawione.

Akcyza za paliwo do zwrotu!!!

            Szanowny Rolniku przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 STYCZNIA 2017 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku lutego, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek.

E. Skonieczna

 

UWAGA ! WPRAWIAMY ZDJĘCIA W RUCH

        CIK Gminy Chełmża otrzymało w Regionalnym Konkursie Grantowym RÓWNAĆ SZANSE 2016 – Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dofinansowanie w wysokości 6100 zł na realizację projektu pt. Animacja poklatkowa czyli zdjęcia wprawiane w ruch ........ . W ramach konkursu wpłynęły 642 wnioski, 111 otrzymało dofinansowanie. W kujawsko-pomorskim wygrało konkurs 8 wniosków, w tym wniosek z Gminy Chełmża.

BAL MYŚLIWSKI W 70 URODZINY

70 lat Koła Łowieckiego ŁOZA

       W minioną sobotę 28 stycznia Koło Łowieckie Łoza w Chełmży świętowało  jubileusz 70-lecia powstania Koła. Z tej okazji odbył się uroczysty Bal Myśliwski w miejscowości Grzywna w restauracji „U Boryny”. Był to już 11 Bal Myśliwski zorganizowany przez Koło. Tym razem połączony z obchodami Jubileuszu.

NIECH FERIE BĘDĄ BEZPIECZNE

UWAGA KOMUNIKAT !

         Zima to czas, kiedy  korzystamy z jej dobrodziejstw zwłaszcza w okresie ferii. Śnieg, lód, sanki, narty i łyżwy są dla wszystkich miłą formą zimowego wypoczynku. Niestety, czasami mogą nam przydarzyć się przykre wypadki i wtedy musimy wiedzieć, jak należy się zachować.

Ferie na wesoło - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

         Ferie zimowe wolne od zajęć szkolnych to zaraz po wakacjach, najbardziej wyczekiwany czas dla uczniów. Okazja do relaksu po ciężkiej pracy przez cały semestr oraz do nabrania energii do dalszej pracy. Nie trzeba  mieć worka pieniędzy, żeby tegoroczne ferie były udane. Są inne fajne sposoby spędzenia tych dwóch tygodni, by pozostały w pamięci jako fantastyczny czas dobrej zabawy. Do dyspozycji dla wszystkich dzieci i młodzieży są biblioteki gminne w czterech miejscowościach tj. Głuchowo, Skąpe, Zelgno, Grzywna która są czynne od poniedziałku do piątku i przygotowały moc atrakcji dla najmłodszych.

Sprzedaż nieruchomości w Browinie

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza II przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsi Browina. Przetargi odbędą się 28 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża. Wadium w wysokości 10% należy wpłacać do 22 lutego.

Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

          Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty (docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik - kierowca).  Liczba wolnych stanowisk: 5.  Planowany termin przyjęcia do służby – IV kwartał 2017 roku. Termin składania dokumentów upływa dnia 07 lutego 2017 r. o godz. 15:00.

SZKOLNA LEKCJA HISTORII

       "Nigdy nie zapomnij, ile zawdzięczasz tym, którzy żyli przed tobą."

      Najbliższa środa 25 stycznia będzie miała dla społeczności szkolnej w Sławkowie wyjątkowy charakter. W tym dniu nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Szczepana Sobczaka -  pierwszego kierownika i nauczyciela miejscowej szkoły podstawowej, który w 1940 r. w wieku 40 lat został zamordowany w obozie koncentracyjnym KL Mauthausen Gusen.

DRUHOWIE OBRADUJĄ

ZEBRANIA OSP ROZPOCZĘTE

         W miniony piątek  20 stycznia tradycyjnie jak co roku rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze strażaków w OSP naszej gminy. Jako pierwsi rozpoczęli ten cykl strażacy z OSP Kuczwały, a zaraz w sobotę  OSP Grzegorz.

NA URODZINACH CYKLONU

        Przyjęcie urodzinowe z okazji 25 lat KSGCh CYKLON zorganizowane w sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Sala po brzegi wypełniona została przez zaproszonych gości, w tym przedstawicieli PZPN, sponsorów, działaczy sportowych,przedstawicieli pobliskich klubów piłkarskich, organizacji i grup sportowych, lokalnych samorządowców, zawodników - zarówno tych obecnych jak i tych byłych. Jednym słowem mówiąc, do Zelgna przybyli ci wszyscy, którym sport nie jest obojętny.

DLA KOGO Szlachetna Podkowa

        Kto w tym roku odbierze Szlachetną Podkowę w dziedzinie przedsiębiorczości dowiemy się dokładnie 18 lutego br. podczas galowego III Wieczoru Przedsiębiorcy w Gminie Chełmża. Organizatorami spotkania są Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Zgodnie z gminną tradycją od ostatnich trzech lat najbardziej zasłużeni przedsiębiorcy  z Gminy Chełmża uhonorowani zostają przez Wójta Gminy statuetką „Szlachetna Podkowa”. W tegorocznej edycji w gronie wyróżnionych znalazło się siedmiu  przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon

         Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

FILMOWE SPOTKANIA

        Jak minął rok 2016 w gminie? Czy miniony rok dla Gminy Chełmża i jej mieszkańców był udany ? Odpowiadając sobie na te  pytania warto obejrzeć film „Gmina Chełmża i jej mieszkańcy w 2016 roku”. Obecnie w świetlicach wiejskich i bibliotekach gminnych organizowane są spotkania z projekcją wspomnianego  filmu.

PODTORUŃSKIE Czary - Mary

          "Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary" – to najnowsze wydawnictwo wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Na jego przygotowanie złożyły się dziesiątki nadesłanych tekstów, wiele konkursowych rysunków i wiele miesięcy pracy. Efekt finalny - promocja książki dokładnie 14 stycznia br. z udziałem wszystkich jej współtwórców. Na pewno cieszy fakt, że książkę współtworzyli także mieszkańcy i osoby związane z naszą gminą.

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI

         W tym roku środki z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego z puli gminnej zasilą realizację czterech projektów przygotowanych przez lokalnych liderów. Mieszkańcy gminy w ogólnym głosowaniu zdecydowali, że na pewno warto kontynuować naukę w  „Akademii zdrowego odżywiania II”, która tym razem obejmie  organizację siedmiu warsztatów  kulinarnych  z zakresu zdrowego odżywiania.

GMINA CHEŁMŻA Z RYBĄ W TLE

BUDŻET OBYWATELSKI II EDYCJA

         Mieszkańcy powiatu będą mieli okazję już niedługo poznać dokładnie  naszą  gminę, zarówno w  obszarze gospodarki, turystyki jak i kultury. Z cyklu… Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle  - to projekt, który w roku bieżącym zrealizowany będzie w ramach II edycji budżetu obywatelskiego. Jego pomysłodawcami jest grupa liderów z Gminy Chełmża. Najwięcej, bo aż 4802 mieszkańców  powiatu oddało swój głos na realizację właśnie tego zadania z puli powiatowej.  Jego wartość opiewa na kwotę 45 tys. zł.

ZAGRALIŚMY DLA DZIECI I SENIORÓW

         25.finał WOŚP odbył się w niedzielę 15 stycznia. Wiele atrakcji i ciekawych licytacji przygotowano także w naszej gminie. Nie zabrakło stałych punktów: ciekawych licytacji, gości i koncertów. W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na wyposażenie szpitalnych oddziałów pediatrycznych oraz na godna opiekę nad seniorami.

KOMUNIKAT PROFILAKTYCZNY HPA

          W trosce o ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych przypomina się, że 20 grudnia 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie dotyczące tej tematyki. Zawiera ono szereg zakazów i nakazów w stosunku do posiadaczy drobiu. Treść rozporządzenia poniżej. Ponadto Minister oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali Apel do hodowców drobiu celem podniesienia świadomości mieszkańców wsi dotyczących ochrony gospodarstw przed wirusem HPA. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy do przestrzegania tych zasad, których stosowanie zwiększy bezpieczeństwo Państwa gospodarstw.

Edward Kaniecki

 

CYKLON kończy 25 lat!

        Gmina Chełmża 20 stycznia  będzie obchodzić prawdziwe piłkarskie święto. Jubileusz 25-lecia będzie świętował najbardziej zasłużony klub sportowy w jej historii – CYKLON. Zapoczątkowana w 1992 roku przygoda piłkarska w Kończewicach trwa do dziś, a przez te lata przez klub przewinęło się wielu zawodników i  trenerów. Urodziny „gminnej dumy futbolu” uświetni gość specjalny -  Krzysztof Golonka, Mistrz Świata Trików Piłkarskich.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo darmowa pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkt

Dni/godziny przyjęć

Adres

Miasto Chełmża

i Gmina Chełmża

Poniedziałek 800-1200

Wtorek 1530-1930

Środa 800-1200

Czwartek 800-1200

Piątek  1530-1930

Zespół Szkół w Chełmży

ul. Hallera 23

87-140 Chełmża

 

Tel.56 675 24 19

 

M.M.

 

Nowe świadczenie - „Za życiem”

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w kwocie 4000,00 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie.
Podstawą do uzyskania świadczenia „Za życiem” jest dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego
 • posiadającego specjalizację II stopnia lub
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.
Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczenia „Za życiem” udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37.

A.P.

TRWAJĄ ZEBRANIA WIEJSKIE 2017’

          Tradycyjnie w styczniu ruszyły zebrania wiejskie, które odbędą się w każdym z 28 sołectw w gminie.  Jako pierwsi o działalności swojego sołectwa i lokalnych problemach dyskutowali już  3 stycznia br.  mieszkańcy Drzonówko.

Ptasia grypa

          W związku z wystąpieniem przypadków ptasiej grypy w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje do zapoznania się praktyczne wytyczne dla hodowców drobiu przyzagrodowego wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zakazy:

 1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. Wyłożenie mat dezynfekujących przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób- zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego,
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach, w których utrzymywany jest drób- przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku,
 7. Stosowanie higieny osobistej osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu- spadek nieśności, spadek pobierania paszy,
 11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki.

W załączeniu w/w rozporządzenie, w którym należy zwrócić szczególną uwagę na §1.1 pkt 2 lit. b dotyczący zgłaszania do powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

ZIMOWISKO dla Dzieci Rolników – ZAKOPANE 2017

Termin Zimowiska od 30 - 01 do 8 - 02 - 2017r (wyjazd PKP z Bydgoszcz Gł. 29-01-2017)

Miejsce Zimowiska: DW "HALINA" Halina Fedro 34-500 ZAKOPANE; Olcza-Strachonie 28;

Koszt wynosi:

 • 300,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł)+dofinansowanie z KRUS
 • 1000,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł) – pełna odpłatność.

ZGŁOSZENIE dzieci na Zimowisko zawierające:

 • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu (oryginał po zakwalifikowaniu)

należy przesłać mailem lub listownie do WZRKiOR Bydgoszcz w terminie do 18 stycznia 2017r.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.