Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

25 LAT Diecezji Toruńskiej

          Diecezja Toruńska obchodzi 25 rocznicę ustanowienia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku. Obchody tego historycznego wydarzenia odbędą się w Toruniu w najbliższą sobotę 25 marca pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

NAJBARDZIEJ UDANY MAZUREK - KONKURS

           Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku mazurków wielkanocnych, wymiana doświadczeń kulinarnych,  a przy okazji aktywizacja społeczności lokalnej i promocja tradycyjnego, wielkanocnego wypieku - to cele konkursu wielkanocnego na tradycyjnego MAZURKA WIELKANOCNEGO.

PAMIĘTAMY - 2 KWIECIEŃ

        Z inicjatywy Mieszkańców Miasta i Gminy  Chełmża zrodziła się myśl o  spotkaniu  w 12 rocznicę śmierci  Jana Pawła II. Zapraszamy w niedzielę 2 kwietnia br. godz. 21.00 pod Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

WIOSENNIE U CIKUSIÓW

        Dzieci z Klubu Malucha "Cikusie" pierwszy dzień wiosny powitały razem ze swoim Marianem-przybyszem z kosmosu. Zabaw i tańców nie było końca. Natomiast już następnego dnia czekała na dzieci fantastyczna niespodzianka-przedstawienie teatralne "Jedna jaskółka wiosny nie czyni", na którą wybrały się wspólnie z klasą "O" do miejscowej świetlicy w Skąpem.

Sprzedaż działek w Browinie

          Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Browinie. Sprzedaż działek odbędzie się 25 kwietnia w Urzędzie Gminy Chełmża. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić do dnia 19.04.2017 r.

NASZE 2o lat – szukamy rówieśników

JUBILEUSZ KURENDY

           W tym roku ,,Gazeta KURENDA '' kończy 20 lat. Chcielibyśmy poznać tych, którzy urodzili się w 1997 roku. Opowiedzcie nam co robicie, jak żyjecie, pewnie jesteście już po maturze i studiujecie, a może nawet pracujecie? Czekamy na Was, na Wasze zdjęcia i kilka słów o sobie.

ZALICZYLI CYKLOERGOMETR

       18 marca w sali widowiskowo - sportowej Szkoły Podstawowej w Zelgnie odbyły się zawody na cykloergometrze kolarskim. Rywalizacja polegała na uzyskaniu jak największej prędkości na specjalnym urządzeniu sportowym. Każdy zawodnik uczestniczył w trzech próbach.

Zmiana siedziby ZE-AS

        Uprzejmie informujemy, iż Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża zmienił siedzibę. Nowa lokalizacja ZE-AS'u to ul. Paderewskiego 11 w Chełmży(budynek gdzie znajduje się m.in. GOPS,  - II piętro).  Telefon do ZE-AS'u 663 533 500.

AKCJA WIOSNA

Wspólnie zadbajmy o porządek !

          07.04.2017 r. WIOSENNA AKCJA Sprzątania Świata na terenie Gminy Chełmża. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane czystością naszej gminy do wzięcia w niej  udziału. Tradycyjnie swój udział w akcji potwierdziły szkoły. Osoby chętne mogą zgłaszać się do sołtysów, gdzie otrzymają worki i rękawice oraz zostanie im wskazany teren do sprzątania. Zbiórką odpadów  zajmie się Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

ZAWODY NA CYKLOERGOMETRZE

           Zapraszamy na zawody sportowe na cykloergometrze kolarskim. Zawody odbędą się już w najbliższą sobotę 18.03.br w sali widowiskowo - sportowej w Zelgnie. Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00.

CZAS NA WYJAZD REKREACYJNY

        W terminie 7-8.04.br zapraszamy chętne osoby na wyjazd rekreacyjny organizowany w ramach tegorocznej edycji programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina”. Wyjazd  jest jednym z przedsięwzięć obejmującym formy rekreacji ruchowej proponowane w ramach wspomnianego programu. Tym razem trasa  wyjazdu powiedzie na Pojezierze Brodnickie.

MIŚ DLA GOSPODARZY TURNIEJU !

           Gminny turniej „Jestem Sprawny” ma już ponad 10 lat, a emocje mu towarzyszące pozostają aż do pozazdroszczenia. Udowodniła to kolejna jego edycja, tym razem zorganizowana w sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie. Turniej „Jestem Sprawny” to nie tylko świetna zabawa, ale i sportowa rywalizacja. Zwycięstwo i nagrodę główną- pluszowego Misia wywalczyła reprezentacja  gospodarzy tegorocznego turnieju – Szkoła Podstawowa w Zelgnie. Dla zwycięzców z Zelgna to już piąty pluszowy Miś w ich szkolnej kolekcji. Gratulujemy !

 • Sołtysi Gminy Chełmża podcas ubiegłorocznego wyjazdu...

ŻYCZENIA DLA SOŁTYSÓW

          Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska i jego mieszkańców. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję i ma też swój Dzień – 11 marca.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się zgodnie:
1.  Ustawą z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60),
2. Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2017/2018.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/17 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 marca 2017 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMŻA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

13.03. – 20.03.2017

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03. – 31.03.2017

01.06.-09.06.2017

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/  klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

do 07.04.2017

do 16.06.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2017

23.06.2017

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.04.-27.04.2017

23.06.-30.06.2017

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.04.2017

03.07.2017

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 w punktach przedszkolnych lub szkołach podstawowych, do których uczęszczają ich dzieci w terminie od 13 marca 2017 r. do 20.03.2017 r.

Do Punktów Przedszkolnych przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze  Gminy Chełmża.

Formularze rekrutacyjne do Punktów Przedszkolnych wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zelgnie w terminie od 13 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. Formularz można także złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 18.

ZEAS

IDZIE WIOSNA - STOP WYPALANIU TRAW !

         Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach jest często przyczyną pożarów. W okresie wiosny wypalanie traw w różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach - to przyczyna wielu pożarów oraz całokształt złożonych zmian, jakim ulegają makro i mikro organizmy.

Dla Ciebie, Zuziu…

        25 lutego uczniowie klasy III a wzięli udział w akcji charytatywnej dla Zuzi - „Pomaganie przez zumbowanie”, zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Grzywnie.  Pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali krótką inscenizację  pt. Zamieszanie w krainie bajeki wykonali dekoracje do przedstawienia. W ten sposób dzieci włączyły się w pomoc dla chorej koleżanki z klasy.

Sprzedaż nieruchomości w Sławkowie

            Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Sławkowo. Działka nr 114/39 o pow. 0,1770 ha, KW nr TO1T/00052095/1, cena wywoławcza 40 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 03.04.2017 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Gminy Chełmża.

RUSZYŁ PROGRAM LEKOWY

          W marcu 2017 został wznowiony Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program skierowany jest  do kobiet w wieku 60 lat  i starszych oraz mężczyzn w wieku 65 lat  i starszych, zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża. O pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód, w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1.268,00 zł netto, zaś w przypadku osoby w rodzinie kwoty 1.028,00 zł. Osoby samotnie gospodarujące mogą liczyć na wsparcie  w wysokości 100 zł, zaś osoby w rodzinie do wysokości 150 zł.

Pomoc finansowa  przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku wraz z dołączonymi załącznikami, tj.:

 • dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymywanego dochodu, (odcinek emerytury/renty, decyzja przyznająca świadczenie)
 • zaświadczeniem lekarskim, które jest ważne przez okres 6 miesięcy,
 • ksero recept
 • oryginał faktur wystawiony na osobę składającą wniosek. W przypadku sprzedaży zamiennego leku, do wniosku powinna być dołączona adnotacja farmaceuty, iż sprzedany lek jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty.

Powyższy Program realizowany był w roku 2014, 2015 oraz 2016.  Kontynuacja tej formy wsparcia dla grupy najstarszych mieszkańców Gminy jest zasadna i jak najbardziej potrzebna  Zainteresowanie powyższym programem  wzrasta, w związku z podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych. Jak niejednokrotnie podkreślali odbiorcy powyższego  Programu, doceniają oni  możliwość skorzystania z pomocy  programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na  zaspokojenie ich elementarnych potrzeb bytowych.

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim osoby zainteresowane mogą odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro) jak i można pobrać na stronie Internetowej Gminy Chełmża. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: 56 6756019.


Kierownik GOPS
Anna  Bykowska

NAPISZ PROJEKT Z FIO

           Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację ! Od 16 lutego do 17 marca 2017 trwa nabór wniosków w konkursie "Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

OFIARUJ POMOC ZUZI !

        Możemy pomóc w leczeniu Zuzi - uczennicy klasy III a SP w Grzywnie. Wystarczy w rocznym rozliczeniu PIT przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego: Fundacja „ŚWIATŁO” Nr KRS 0000183283, cel szczegółowy - Dla Zuzi Trzpil.

W prezencie z okazji Dnia Kobiet - Tyle słońca ...

          W tym roku mieszkanki Gminy Chełmża z okazji swojego święta wysłuchają koncertu wypełnionego piosenkami śpiewanymi niegdyś przez niezapomnianą „Bursztynową Dziewczynę” - Annę Jantar. Artystkę kochają do dziś liczne rzesze fanów w Polsce i za granicą. Podczas koncertu, prócz piosenek, przytaczane będą również wspomnienia o Annie Jantar.  Organizatorem Święta Pań jest Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

NABÓR ROZPOCZĘTY - SŁUŻBA W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

          Jak poinformował nas Komendant WKU w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski, został utworzony nowy rodzaj sił zbrojnych Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Na terenie naszego województwa planowane jest w 2018 roku utworzenie brygady obrony terytorialnej. W związku z tym rozpoczęto nabór ochotników do służby w WOT.

OSTATNIE POŻEGNANIE

           Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Genowefy Nowak z Zajączkowa. Przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa swojej wsi. W roku 2010 uhonorowana najwyższym gminnym wyróżnieniem „Zasłużony dla Gminy Chełmża” nadanym przez Radę Gminy Chełmża.

KOLEJNA PODKOWA NA SZCZĘŚCIE

        Do tegorocznego grona laureatów  Szlachetnej Podkowy dołączył kolejny przedsiębiorca z Gminy Chełmża. Tym razem w kategorii „Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich” to gminne wyróżnienie Wójt Gminy Jacek Czarnecki wręczył p. Andrzejowi Kwiatkowskiemu z Nowej Chełmży.

ARMIA WZYWA - CZAS NA KWALIFIKACJĘ

         Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą, muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia.

PROFILAKTYKA W 2017’

Mieszkańcy skorzystają z badań

        Mieszkańcy gminy w roku bieżącym będą mogli skorzystać z kolejnych  bezpłatnych badań w ramach zaplanowanych programów zdrowotnych. Dokładnie dotyczy to dwóch programów.

SZLACHETNE PODKOWY 2017’ ROZDANE !

        W sobotni wieczór 18 lutego br. podczas galowego III Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża wręczone zostały statuetki „Szlachetna Podkowa”. Statuetki przyznane w kategorii – przedsiębiorczość wręczyli wyróżnionym Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

         Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielczynach obchodziły swoje podwójne święto: 50 rocznicę powstania KGW Bielczyny i 15 lecie reaktywacji organizacji. Spotkanie jubileuszowe stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz złożenia jubilatkom gratulacji i wyrazów uznania za trud włożony w krzewienie rodzimej kultury.

Sprzedaż nieruchomości w Dziemionach i Zelgnie

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsiach Zelgno i Dziemiony:

 1. Zelgno – działka nr 106 o pow. 0,8700 ha, KW nr TO1T/00045223/6, cena wywoławcza 86 000,00 zł;
 2. Dziemiony – działka nr 86 o pow. 0,3300 ha, KW nr TO1T/00001910/9 cena wywoławcza 64 600,00 zł;
 3. Dziemiony – działka nr 52 o pow. 0,3200 ha, KW nr TO1T/00010453/3, cena wywoławcza 15 000,00 zł.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży stanowią odrębne pozycje przetargowe.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

          15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

ZAGRAJĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY

         Tegoroczny Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża rozegrany zostanie 26 lutego br. w sali sportowej przy SP w Kończewicach. Start godz. 9.00. To pierwsza impreza sportowa z udziałem mieszkańców zaplanowana na  rok 2017.

MORSY O BEZPIECZNEJ ZIMIE - zapraszają do ZALESIA !

          Toruńskie Morsy i Morsy Gminy Chełmża zapraszają mieszkańców gminy i okolic na imprezę pod nazwą ,,Bezpieczna zima,’’która odbędzie się w sobotę 18.02. br. o godzinie 8.00 na plaży jachtowej w miejscowości Zalesie. Celem imprezy jest uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach, jakie mogą napotkać podczas wejścia na lód.

FORUM PARTNERÓW Ziemi Gotyku

        W świetlicy wiejskiej w Brąchnowie w najbliższy poniedziałek 20 lutego odbędzie się coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD.  Forum poprowadzi jego przewodniczący Jacek Czarnecki.

ROLNIKU – WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU

Nowe umiejętności – szansą na sukces i  lepsze jutro

         Dokładnie 23 lutego br. rolnicy z gminy wezmą udział w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym, które tradycyjnie już odbędzie się w Grzywnie w restauracji „U Boryny”. Tym razem „Nowoczesna technika opryskiwania upraw polowych” będzie tematem przewodnim spotkania, który poprowadzi  prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Kierownik Zakładu Agroinżynierii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

SZLACHETNE PODKOWY PO RAZ TRZECI !

DLA KOGO tym razem Szlachetna Podkowa

         W tegorocznej edycji w gronie nominowanych do statuetki SZLACHETNA PODKOWA znalazło się siedmiu  przedsiębiorców z Gminy Chełmża. Laureatów dokładnie poznamy już w najbliższą sobotę 18 lutego podczas organizowanego w Grzywnie  III Wieczoru Przedsiębiorcy Gminy Chełmża.

PTASIA GRYPA CORAZ BLIŻEJ !!!!!

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 7 lutego 2017 r. pierwszego przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie, podejmowane są działania administracyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków i prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne.

Aktualne informacje dotyczące grypy ptaków na terenie kraju znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl    

Wszystkim hodowcom drobiu oraz właścicielom przydomowych stad polecamy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy   o obowiązku rejestracji ferm i przydomowych hodowli drobiu u Powiatowego Lekarza Weterynarii w TORUNIU tel. 566553030, 694457867. Niedopełnienie rejestracji jest obarczone odpowiedzialnością karno-administracyjną.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Edward Kaniecki

TRWAJĄ FERIE

         Podczas trwających ferii Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wraz z miejscowymi współorganizatorkami zorganizowali aż pięć dni atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Dźwierzna i okolic. W trakcie spotkań dzieci tradycyjnie mogły wziąć udział w zabawach i konkursach, w których do wygrania były cenne nagrody.

CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA

           Misja ich działalności brzmi: realizacja ciekawych inicjatyw społecznie użytecznych. Nie brakuje im do tego zapału i wiary w to co robią. Mowa o lokalnych liderach organizacji i społecznikach w Gminie Chełmża, których zauważają nawet poza jej granicami. Jak pokazał miniony  rok, w  naszej gminie nie brakuje pełnych pasji hobbystów i społeczników. Dowodem tego są nominacje dla naszych mieszkańcach w ostatnich konkursach Powiatu Toruńskiego. Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Chełmża  osoby te ponownie zostały ujawnione i przedstawione.

Akcyza za paliwo do zwrotu!!!

            Szanowny Rolniku przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 STYCZNIA 2017 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku lutego, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek.

E. Skonieczna

 

UWAGA ! WPRAWIAMY ZDJĘCIA W RUCH

        CIK Gminy Chełmża otrzymało w Regionalnym Konkursie Grantowym RÓWNAĆ SZANSE 2016 – Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dofinansowanie w wysokości 6100 zł na realizację projektu pt. Animacja poklatkowa czyli zdjęcia wprawiane w ruch ........ . W ramach konkursu wpłynęły 642 wnioski, 111 otrzymało dofinansowanie. W kujawsko-pomorskim wygrało konkurs 8 wniosków, w tym wniosek z Gminy Chełmża.

BAL MYŚLIWSKI W 70 URODZINY

70 lat Koła Łowieckiego ŁOZA

       W minioną sobotę 28 stycznia Koło Łowieckie Łoza w Chełmży świętowało  jubileusz 70-lecia powstania Koła. Z tej okazji odbył się uroczysty Bal Myśliwski w miejscowości Grzywna w restauracji „U Boryny”. Był to już 11 Bal Myśliwski zorganizowany przez Koło. Tym razem połączony z obchodami Jubileuszu.

NIECH FERIE BĘDĄ BEZPIECZNE

UWAGA KOMUNIKAT !

         Zima to czas, kiedy  korzystamy z jej dobrodziejstw zwłaszcza w okresie ferii. Śnieg, lód, sanki, narty i łyżwy są dla wszystkich miłą formą zimowego wypoczynku. Niestety, czasami mogą nam przydarzyć się przykre wypadki i wtedy musimy wiedzieć, jak należy się zachować.

Ferie na wesoło - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

         Ferie zimowe wolne od zajęć szkolnych to zaraz po wakacjach, najbardziej wyczekiwany czas dla uczniów. Okazja do relaksu po ciężkiej pracy przez cały semestr oraz do nabrania energii do dalszej pracy. Nie trzeba  mieć worka pieniędzy, żeby tegoroczne ferie były udane. Są inne fajne sposoby spędzenia tych dwóch tygodni, by pozostały w pamięci jako fantastyczny czas dobrej zabawy. Do dyspozycji dla wszystkich dzieci i młodzieży są biblioteki gminne w czterech miejscowościach tj. Głuchowo, Skąpe, Zelgno, Grzywna która są czynne od poniedziałku do piątku i przygotowały moc atrakcji dla najmłodszych.

Sprzedaż nieruchomości w Browinie

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza II przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsi Browina. Przetargi odbędą się 28 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża. Wadium w wysokości 10% należy wpłacać do 22 lutego.

Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

          Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty (docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik - kierowca).  Liczba wolnych stanowisk: 5.  Planowany termin przyjęcia do służby – IV kwartał 2017 roku. Termin składania dokumentów upływa dnia 07 lutego 2017 r. o godz. 15:00.

SZKOLNA LEKCJA HISTORII

       "Nigdy nie zapomnij, ile zawdzięczasz tym, którzy żyli przed tobą."

      Najbliższa środa 25 stycznia będzie miała dla społeczności szkolnej w Sławkowie wyjątkowy charakter. W tym dniu nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Szczepana Sobczaka -  pierwszego kierownika i nauczyciela miejscowej szkoły podstawowej, który w 1940 r. w wieku 40 lat został zamordowany w obozie koncentracyjnym KL Mauthausen Gusen.

DRUHOWIE OBRADUJĄ

ZEBRANIA OSP ROZPOCZĘTE

         W miniony piątek  20 stycznia tradycyjnie jak co roku rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze strażaków w OSP naszej gminy. Jako pierwsi rozpoczęli ten cykl strażacy z OSP Kuczwały, a zaraz w sobotę  OSP Grzegorz.

NA URODZINACH CYKLONU

        Przyjęcie urodzinowe z okazji 25 lat KSGCh CYKLON zorganizowane w sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Sala po brzegi wypełniona została przez zaproszonych gości, w tym przedstawicieli PZPN, sponsorów, działaczy sportowych,przedstawicieli pobliskich klubów piłkarskich, organizacji i grup sportowych, lokalnych samorządowców, zawodników - zarówno tych obecnych jak i tych byłych. Jednym słowem mówiąc, do Zelgna przybyli ci wszyscy, którym sport nie jest obojętny.

DLA KOGO Szlachetna Podkowa

        Kto w tym roku odbierze Szlachetną Podkowę w dziedzinie przedsiębiorczości dowiemy się dokładnie 18 lutego br. podczas galowego III Wieczoru Przedsiębiorcy w Gminie Chełmża. Organizatorami spotkania są Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Zgodnie z gminną tradycją od ostatnich trzech lat najbardziej zasłużeni przedsiębiorcy  z Gminy Chełmża uhonorowani zostają przez Wójta Gminy statuetką „Szlachetna Podkowa”. W tegorocznej edycji w gronie wyróżnionych znalazło się siedmiu  przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon

         Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

FILMOWE SPOTKANIA

        Jak minął rok 2016 w gminie? Czy miniony rok dla Gminy Chełmża i jej mieszkańców był udany ? Odpowiadając sobie na te  pytania warto obejrzeć film „Gmina Chełmża i jej mieszkańcy w 2016 roku”. Obecnie w świetlicach wiejskich i bibliotekach gminnych organizowane są spotkania z projekcją wspomnianego  filmu.

PODTORUŃSKIE Czary - Mary

          "Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary" – to najnowsze wydawnictwo wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Na jego przygotowanie złożyły się dziesiątki nadesłanych tekstów, wiele konkursowych rysunków i wiele miesięcy pracy. Efekt finalny - promocja książki dokładnie 14 stycznia br. z udziałem wszystkich jej współtwórców. Na pewno cieszy fakt, że książkę współtworzyli także mieszkańcy i osoby związane z naszą gminą.

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI

         W tym roku środki z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego z puli gminnej zasilą realizację czterech projektów przygotowanych przez lokalnych liderów. Mieszkańcy gminy w ogólnym głosowaniu zdecydowali, że na pewno warto kontynuować naukę w  „Akademii zdrowego odżywiania II”, która tym razem obejmie  organizację siedmiu warsztatów  kulinarnych  z zakresu zdrowego odżywiania.

GMINA CHEŁMŻA Z RYBĄ W TLE

BUDŻET OBYWATELSKI II EDYCJA

         Mieszkańcy powiatu będą mieli okazję już niedługo poznać dokładnie  naszą  gminę, zarówno w  obszarze gospodarki, turystyki jak i kultury. Z cyklu… Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle  - to projekt, który w roku bieżącym zrealizowany będzie w ramach II edycji budżetu obywatelskiego. Jego pomysłodawcami jest grupa liderów z Gminy Chełmża. Najwięcej, bo aż 4802 mieszkańców  powiatu oddało swój głos na realizację właśnie tego zadania z puli powiatowej.  Jego wartość opiewa na kwotę 45 tys. zł.

ZAGRALIŚMY DLA DZIECI I SENIORÓW

         25.finał WOŚP odbył się w niedzielę 15 stycznia. Wiele atrakcji i ciekawych licytacji przygotowano także w naszej gminie. Nie zabrakło stałych punktów: ciekawych licytacji, gości i koncertów. W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na wyposażenie szpitalnych oddziałów pediatrycznych oraz na godna opiekę nad seniorami.

KOMUNIKAT PROFILAKTYCZNY HPA

          W trosce o ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych przypomina się, że 20 grudnia 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie dotyczące tej tematyki. Zawiera ono szereg zakazów i nakazów w stosunku do posiadaczy drobiu. Treść rozporządzenia poniżej. Ponadto Minister oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali Apel do hodowców drobiu celem podniesienia świadomości mieszkańców wsi dotyczących ochrony gospodarstw przed wirusem HPA. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy do przestrzegania tych zasad, których stosowanie zwiększy bezpieczeństwo Państwa gospodarstw.

Edward Kaniecki

 

CYKLON kończy 25 lat!

        Gmina Chełmża 20 stycznia  będzie obchodzić prawdziwe piłkarskie święto. Jubileusz 25-lecia będzie świętował najbardziej zasłużony klub sportowy w jej historii – CYKLON. Zapoczątkowana w 1992 roku przygoda piłkarska w Kończewicach trwa do dziś, a przez te lata przez klub przewinęło się wielu zawodników i  trenerów. Urodziny „gminnej dumy futbolu” uświetni gość specjalny -  Krzysztof Golonka, Mistrz Świata Trików Piłkarskich.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo darmowa pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkt

Dni/godziny przyjęć

Adres

Miasto Chełmża

i Gmina Chełmża

Poniedziałek 800-1200

Wtorek 1530-1930

Środa 800-1200

Czwartek 800-1200

Piątek  1530-1930

Zespół Szkół w Chełmży

ul. Hallera 23

87-140 Chełmża

 

Tel.56 675 24 19

 

M.M.

 

Nowe świadczenie - „Za życiem”

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w kwocie 4000,00 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie.
Podstawą do uzyskania świadczenia „Za życiem” jest dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego
 • posiadającego specjalizację II stopnia lub
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.
Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczenia „Za życiem” udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37.

A.P.

TRWAJĄ ZEBRANIA WIEJSKIE 2017’

          Tradycyjnie w styczniu ruszyły zebrania wiejskie, które odbędą się w każdym z 28 sołectw w gminie.  Jako pierwsi o działalności swojego sołectwa i lokalnych problemach dyskutowali już  3 stycznia br.  mieszkańcy Drzonówko.

Ptasia grypa

          W związku z wystąpieniem przypadków ptasiej grypy w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje do zapoznania się praktyczne wytyczne dla hodowców drobiu przyzagrodowego wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zakazy:

 1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. Wyłożenie mat dezynfekujących przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób- zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego,
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach, w których utrzymywany jest drób- przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku,
 7. Stosowanie higieny osobistej osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu- spadek nieśności, spadek pobierania paszy,
 11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki.

W załączeniu w/w rozporządzenie, w którym należy zwrócić szczególną uwagę na §1.1 pkt 2 lit. b dotyczący zgłaszania do powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

ZIMOWISKO dla Dzieci Rolników – ZAKOPANE 2017

Termin Zimowiska od 30 - 01 do 8 - 02 - 2017r (wyjazd PKP z Bydgoszcz Gł. 29-01-2017)

Miejsce Zimowiska: DW "HALINA" Halina Fedro 34-500 ZAKOPANE; Olcza-Strachonie 28;

Koszt wynosi:

 • 300,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł)+dofinansowanie z KRUS
 • 1000,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł) – pełna odpłatność.

ZGŁOSZENIE dzieci na Zimowisko zawierające:

 • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu (oryginał po zakwalifikowaniu)

należy przesłać mailem lub listownie do WZRKiOR Bydgoszcz w terminie do 18 stycznia 2017r.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.